ekipaje Bilatu ekipaje testuinguru gehiagotan

1
ekipaje > equipaje (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esate baterako, aplikazio orokorreko aseguru batek hainbat alderditan estaltzen du bidaiaria (ekipajea galtzea, istripua, aberriratzea...) eta bidaia-aseguru espezifiko batek kontratatu den arriskurako (baliogabetze-aseguruak, ekipaje-aseguruak, eguzki-asegurua...) soilik estaltzen du. Por ejemplo, un seguro de viajes de aplicación general cubre la asistencia del pasajero en multitud de aspectos (pérdida de equipaje, accidente, repatriación...) y un seguro de viajes especí­fico sólo cubre aquella parte del riesgo para la que se contrate (seguros de anulación, seguros de equipaje, seguro de sol...)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

11) Ekipajea kontrolatzea fardel kopurua eta etiketak kontuan hartuta, baina haien gaineko erantzukizun zuzenik izan gabe. 11) Controlar los equipajes, mediante el número de bultos y las etiquetas, aunque sin responder directamente de los mismos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

(ikus ekipajeei eta fardelei buruzko azalpena). (ver explicación equipajes y otros bultos).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

8.2.2.- EKIPAJEA 8.2.2.- EL EQUIPAJE

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bi urteak bete gabe badituzte (INF, infant edo baby), % %90eko deskontua (ez dute eserlekurik betetzeko ez fardelik ekipajerik eramateko eskubiderik). Hasta 2 años sin cumplir (INF, infant o baby), el 90% de descuento (sin derecho a asiento ni equipaje)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bi urte bete dituztenetik 12 urte bete gabe dituzten arte (CHD, child), % 50eko deskontua (eserlekua betetzeko eta fardelak ekipajea eramateko eskubidea). Entre 2 años cumplidos y 12 sin cumplir (CHD, child), el 50% de descuento.(derecho a ocupar asiento y a llevar equipaje)

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

gurutzaldiari eta txangoei buruzko informazioa, ontziaren planoak, ekipajerako etiketak... información del crucero y excursiones, planos del barco, etiquetas para el equipaje...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tasen, ekipajearen, eta bestelakoen datuak (EZ DAGO Q TASARIK) Datos para tasas, equipaje... (NO HAY TASA Q)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Informazioa emateko transakzioa da, tarifaren datuak erakusten baitizkigu, kargatu gabe. Tasen, ekipaje-kiloen eta bestelakoen datuak behar ditugunean erabiliko dugu, eskuz tarifatzen ari garenean. Es una transacción informativa puesto que nos permite ver los datos de la tarifa pero sin cargarlos. Se utiliza para aquellos casos en que necesite obtener datos de tasas, kilos de equipaje..., para utilizarlos en tarifación manual.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Hala jakin ditugu ekipajearen gehieneko kiloak eta tasak. Tarifa murriztaileetan, NVB (not valid before) eta NVA (not valid after) eremuetan hegaldietako datak ipini behar dira. Murriztailea ez denean, kontuan hartu behar dira baliagarritasun-datak, Sunday Rule araua betetzen duen, tarifaren gehieneko baliagarritasun-epea, edo zuri uzten dira. Así­ he averiguado los Kilos de equipaje y las tasas. En las tarifas restrictivas en los campos NVB (not valid before) y NVA (not valid after) se ponen las fechas de los vuelos. Si no fuera restrictiva, habría que tener en cuenta las fechas de validez, si cumple la norma del Sunday Rule, periodo máximo de validez de la tarifa ó se dejan en blanco.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak