neurona Bilatu neurona testuinguru gehiagotan

1
Neuronaren anatomia
Neuronaren anatomia
neurona > neurona (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
neurona NSZean hasi eta muskulu eskeletikoan amaitzen da. Ez dago gongoilik eta askatzen dituen neurotransmisoreek kitzikapen-eragina baino ez dute. La neurona tiene origen en el SNC y finaliza en un músculo esquelético, no existe ningún ganglio y los neurotransmisores que libera tienen efecto único de excitación.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Axoien erraboil terminalek neurotransmisoreak askatzen ez badituzte, nerbio-bulkada ezin da neurona batetik bestera transmititu, edo neurona batetik muskulu efektore batera edo guruin batera. Si no son liberados por los bulbos terminales de los axones el IN no podrá ser transmitido de una neurona a otra, de una neurona a un músculo efector, a una glándula.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NB NEUROTRANSMISORE izeneko gai batzuen bitartez transmititzen da bi neuronaren arteko bereizketa-zonan, SINAPSI izenekoan. El IN se transmite a través de unas sustancias denominadas NEUROTRANSMISORES en la zona de separación SINAPSIS de dos neuronas.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nola transmititzen da nerbio-bulkada neurona batetik bestera? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Neuronak bere (-70Mv)-eko atsedeneko karga galdu duenean, despolarizatuta dagoela esaten dugu. Decimos que una neurona está despolarizada cuando ha perdido su carga de potencial de reposo (-70Mv).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Neuronaren kasuan, bere ohiko (-70Mv-eko) karga duenean esaten dugu polarizatuta dagoela. En el caso de la neurona decimos que está polarizada cuando la neurona está con su carga habitual de (-70Mv)

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nola deritzo estimuluak transmititzen ari ez diren neuronen mintzak duen potentzialari? Zer esan nahi du neuronaren mintza polarizatuta eta despolarizatuta egoteak? ¿Cómo se denomina al potencial que presenta la membrana de las neuronas que no están transmitiendo estí­mulos, qué significa que la membrana de la neurona está polarizada y despolarizada?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai zuria neuronen axoiek osatzen dute, eta nerbio-bulkaden eroapen-bideak adierazten ditu. La sustancia blanca lo constituyen los axones de las neuronas representando las vías de conducción de los IN.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gai grisa neuronen SOMEk osatzen dute, eta nerbio-bulkadak sortzen dituzten nukleoak adierazten ditu. La sustancia gris lo constituyen los SOMAS de las neuronas, representando los núcleos donde se generan los IN.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

NSZetik efektorera dagoen neurona kopurua Bat Neurona motora somática

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa