hartzidura

1
hartzidura > fermentación (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
OPILGINTZAKO ORE HARTZITUEN KONTSERBAZIOA.- Hartzidura kontrolatzeko/atzeratzeko modua ikusia dugunez (nolabait oreak edo piezak kontserbatzeko metodoa dena), IZOZTEA geratzen zaigu kontserbazio-baliabide gisa. Horretarako, errezetak osatzen dituzten lehengaiek ezaugarri jakin batzuk eduki behar dituzte, piezak lehengoratu behar ditugunean kalitatezkko produktua lortu nahi badugu. CONSERVACIÓN DE MASAS DE BOLLERíA FERMENTADAS.- Puesto que ya hemos estudiado la forma de controlar/retrasar la fermentación que de alguna forma es un método de conservar las masas o las piezas nos queda como medio de conservación la CONGELACIÓN y para la cual las materias primas que componen las recetas deben de guardas unas ca

Materiala: Gozogintza

Gasa atxikitzeko ahalmena, ore horien hartzidurak eragindako gasen presioaren araberakoa; horrek garapen ezin hobea eta, beraz, bolumen egokia ekartzen du. La capacidad de retención de gas, determinada por la presión de los gases producidos por la fermentación de estas masas dando lugar esto a un excelente desarrollo y por lo tanto a un buen volumen.

Materiala: Gozogintza

Gantzek eta azukreek glutenaren eragina ahultzen dute, eta ore arola (hila) lortzen da, hartziduraren aurrean erresistentziarik gabekoak; emaitza pieza lauak dira, biribilak eta bolumendunak izan beharrean. Las grasas y el azúcar debilitan la actuación del gluten, consiguiendo una masa débil (muerta) que no ofrece resistencia a la fermentación, obteniendo piezas planas en lugar de redondas y con volumen.

Materiala: Gozogintza

Proportzio txikietan, hartzidura aktiboagoa eragiten du; izan ere, sakarosa deskonposatu egiten da entzimen eraginez, glukosa eta fruktosa bihurtzen da eta, horrela, legamiarentzako elikagaia sortzen da. En proporciones pequeñas produce una fermentación más activa, pues la Sacarosa se descompone por la acción de las enzimas, transformándose en glucosa y fructosa produciendo así­ alimento para la levadura.

Materiala: Gozogintza

Proportzio altuetan, hartzidura dezente moteltzen du; izan ere, azukrea uretan disolbatzen denean legamia-zelulak lehorrarazten dituen efektuak eragiten ditu, eta haiek beren banre-uraren zati bat kanporatu egiten dute. En proporciones altas frena notablemente la fermentación, pues al disolverse el azúcar en el agua de la masa produce unos efectos que obligan a las células de levadura a concentrarse, expulsando parte del agua que contienen.

Materiala: Gozogintza

Oso azukre-kopuru handiko oreetan hartzidura azkartu daiteke, edota esandako arazo horri irtenbidea eman, honela jokatuz: En las masas muy azucaradas se puede acelerar la fermentación o remediar el problema antes mencionado actuando de las siguientes formas:

Materiala: Gozogintza

Gantz-kopuru handia duen oreak hartzidura mantsoagoa izango du, legamiaren zeluletan dagoen gantzaren estaldura dela-eta; horrek entzimen jarduera murriztea dakar berekin, eta azkenean piezak bolumen txikiagoa izango du. Una masa con una proporción elevada de grasa tendrá una fermentación más lenta, debido al recubrimiento de la grasa sobre las células de la levadura, lo que supone el descenso de la actividad enzimática y produce un volumen final más pequeño en la pieza.

Materiala: Gozogintza

Legamia prentsatuak hartzidura lehenago hastea lortzen du, eta ore-tenperatura freskoagoz lan egin daiteke legamia lehorra (liofilizatua) erabiltzen denean baino. La levadura prensada obtiene principios de fermentación rápidos, pudiéndose trabajar con temperaturas de masa más frescas que en la utilización de la levadura seca (liofilizada).

Materiala: Gozogintza

Hortik aurrera, glukosa alkohol eta karbono dioxido bihurtuko da, eta orean zulo txikietan atxikita geratuko da hartzidura gertatuz; legamiaren elikagairik gogokoena glukosa da. A partir de este momento la glucosa se transforma en alcohol y bióxido de carbono, quedando retenido en pequeñas celdillas en la masa produciéndose la fermentación, el alimento preferido por la levadura es la glucosa.

Materiala: Gozogintza

Esnearen gantzak ore hartzituei elastikotasun handiagoa ematen die eta, beraz, bolumen handiagoa, mamiaren zulo uniformeagoak eta txikiagoak, eta pieza bukatuen kontserbazio freskoagoa, baina neurri batean hartzidura atzeratzen du. La grasa de la leche confiere a las masas fermentadas mayor elasticidad, por consiguiente mejor volumen; celdillas de la miga más uniformes y pequeñas; conservación más fresca de las piezas acabadas aunque retrasa en parte la fermentación.

Materiala: Gozogintza

2
hartzidura > fermentación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, konpostatzean, materia organikoa pasteurizatzen duen berotasun bidezko hartzidura gertatzen da, eta, hala, animalien gorotzek edukitzen dituzten hazi arrotzak eta germen patogenoak sakabanatzea ekiditen da. Además en el compostaje se produce una fermentación con calor que pasteuriza la materia orgánica evitando la diseminación de semillas de adventicias y gérmenes patógenos que contienen los excrementos animales.

Materiala: Nekazaritza