mahuka Bilatu mahuka testuinguru gehiagotan

1
mahuka > manguera (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina deskonektatu behar da, balbula itxi behar da, eta sistemaren mahukak deskonektatu behar dira. Desconectar la máquina, cerrar la válvula y desconectar las mangueras del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lokalizatu zerbitzu-balbulak eta konektatu mahukak dagozkien hartuneei (3.22 eta 3.23 irudiak). Localiza las válvulas de servicio y conecta las mangueras a las tomas correspondientes (figuras 3.22 y 3.23).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ireki itzazu mahuken balbulak (3.24 irudia). Abre las válvulas de las mangueras (figura 3.24).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konektatu mahukak zirkuituari eta ireki goi- eta behe-presioko balbulak. Conectar las mangueras al circuito y abrir las válvulas de alta y baja.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazioaren mahukek segurtasun-konexioak dituzte hozgarria nahigabe ez galtzeko. Las mangueras de la estación de carga llevan conexiones de seguridad para evitar pérdidas involuntarias de refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuitua martxan dagoela, lan-presioak zein diren jakiteko, mahukak zirkuituari konektatu beharko dizkiogu, eta presio-erreguladorearen balbulak itxita eduki beharko ditugu. Para conocer las presiones de trabajo con el circuito en funcionamiento, tendremos que conectar las mangueras al circuito y mantener cerradas las válvulas del manorreductor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konektatu goi- eta behe-presioko mahukak zirkuituari. Conectar las mangueras de alta y baja al circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Mahuka hariztatua R12ko balbularako. Manguera roscada para válvula de R12.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

mahuka > manguera (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baldosetan ur-ontzikadak bota ditzakegu, edo mahukaz ureztatu, Echándolas cubos de agua o con ayuda de una manguera.

Materiala: Igeltserotza

Nibel-mahukaren barruko ura ez da sekula gainaldean erabat horizontal geratzen (12. irudia), aitzitik, izurtuta geratzen da; izan ere, paretetan itsatsita eta erdialdean apur bat hondoratuta geratzen da; horrenbestez, nibelak mugitu behar ditugunean, erreferentzia finkoa erabili behar dugu beti, alegia, uraren goialdea (paretari itsatsitako guneak) ala erdialdea (hondoratua) hartu beharko dugu erreferentziatzat. La superficie del agua dentro de la manguera del nivel, no se queda del todo horizontal (Fig. 12), ya que se pega en las paredes por lo que queda ondulada con una pequeña depresión en el centro, por lo que conviene a la hora de trasladar los niveles utilizar siempre una referencia fija: las partes superiores del agua -donde se pega las paredes-, o la parte central o hundida.

Materiala: Igeltserotza

2
mahuka > manga (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 2. - Gaueko jantzia. "vermicelle" parpaila eta mahuken gaineko belusezko eskumuturrak boladan zeuden 1938. urte inguruan. Cat. 2 - Conjunto de noche, el encaje "vermicelle" los puños de terciopelo que se montan sobre las mangas están de moda hacia 1938.

Materiala: Ehungintza liburuak

Parpailaren ezaugarri guztien artetik, gardentasuna da jostunak gehien nabarmendu zuena, Goyaren erretratuetan inspiratuta, askotan aipatu bezala. Ez dago sare arin eta beltzaren azpian igartzen den azala baino gauza poetikoagorik, ezta paparraren, azpilduraren, mahuken eta gonaren ertzean jositako edo nabarmendutako parpaila bat baino poetikoagorik ere; beste gardenki batzuk koloretako hondoekin agertzen dira, esate baterako beroki baten azpiko gerruntze batean zeta arrosa (73. or. il.), baina baita zeta aldakorrak gogorarazten duen jantzian ere. Zaku formako soinekoetan ere, baby dolls delakoetan, parpailaren gardentasunarekin jolas egiten du Balenciagak, soineko estuaren atzetik agertu eta gerriaren fintasuna nabarmenduz (79. or. il.). De entre todas las características del encaje, la transparencia es la que el modisto magnifica con más placer, inspirándose, como se ha puesto de manifiesto a menudo, en los retratos de Goya. Nada es más poético que la piel que se adivina bajo la ligera red generalmente negra, un encaje que sobresale o que está cosido en el borde del escote, del dobladillo, de las mangas y de la falda; otras transparencias aparecen con fondos de colores corno la seda rosa de un corpiño bajo un abrigo (il. p. 73) pero también en el conjunto del atuendo que recuerda a las sedas tornasoladas. Para sus vestidos saco, baby dolls. Balenciaga juega también con la transparencia del encaje, que se desprende claramente del fondo del vestido ceñido haciendo resaltar la finura del talle (il. p. 79).

Materiala: Ehungintza liburuak

1950 Traje estu jakadunak. Meloi mahuka. Globo formako soinekoak. Gaueko soinekoak, saten zuriz eta azabatxez brodatutako parpailarekin. Eskularruak, boleroak, kapak eta soineko parpailadunak. 1950 Trajes de chaqueta ajustados. Manga melón. Vestidos globo. Vestido de noche en satén blanco y encaje bordado de azabache. Guantes, boleros, capas y vestidos con encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

1953 Lepo zabaleko berokia. Gerria baxua. Kanpai formako mahukak. Blusa luzeko jaka. Marinel blusa. 1953 Abrigo de cuello ancho. Talle bajo. Mangas campana. Chaqueta ablusada. Marinera.

Materiala: Ehungintza liburuak

1- Gaueko soineko motza: 1927 ing., tul beltza, tafeta beltz eta izokin-kolorekoaren gainean atzera-puntadekin josia. Eskoteduna, mahukarik gabea, gona zabala. Bitxiak: bi eraztun perladunak. Maria Picabea Echevarria, Elosegiko markesak, emana. CBM 2005. 12, Getaria. (15. orr.) 1- Vestido de noche corto: h. 1927. tul negro pespuntado sobre tafetán negro y salmón. Escotado. sin mangas, falda ancha. Joyas: dos anillos perlados. Donación de María Picabea Echevarría, marquesa de Elósegui. CBM 2005. 12, Getaria, (p. 15)

Materiala: Ehungintza liburuak

4- Gaueko soinekoa, 1940ko hamarraldia, Chantilly parpaila beltza tul gainean. Lepo biribila, gerruntzea, mahukarik gabea, lau bolanteko gona. EISA Etiketa. Erosia. CDM 998.120.7, Calais 4- Vestido de noche, años 1940, encaje de Chantilly negro sobre tul. Cuello redondo, corpino, sin mangas, falda de cuatro volantes. Etiqueta EISA. Adquisición. CDM 998.120.7. Calais.

Materiala: Ehungintza liburuak

11- Zeremoniako soinekoa, motza, 1947, satin urdina, parpailaz estalia, belusez eta felpaz brodatutako landareekin. V formako zuloa, kimono erako mahuka luzeak, gona biribila. EISA Etiketa; Bolduc: Felissa 7. zkia. Ana Mary. CBM 05.2002, Getaria. (21. orr.) 11- Vestido de ceremonia, corto, 1947. satén azul recubierto de encaje con vegetales bordados en terciopelo v felpilla. Abertura en V. mangas laz'gas kimono, falda redonda. Etiqueta EISA; Bolduc: Felissa n"7 Ana Mary. CBM 05.2002, Cetaria, (p. 21)

Materiala: Ehungintza liburuak

15a- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1963ko N, oliba-berdeko parpaila (Marescot), zetazko hari beltzarekin brodatutako landareekin. Lepo biribileko berokia, % mahukak. Gerruntze-soineko estua, satinezkoa. Ginette tallerra. 73 pasea. Ellacuria andreak emana. 15a- Abrigo y vestido de cóctel, 1 1963, encaje verde oliva (Marescot) con vegetales bordados con hilo de seda negro. Abrigo de cuello redondo, mangas %. Vestidocorpino ajustado en satén. Taller Ginette. Pase 73. Donación de Mine. Ellacuria.

Materiala: Ehungintza liburuak

17- Tunika, 1962ko U, tul beltza, zeta beltzeko adar eta loreez brodatua (Brossin de Merre). Lepoa biribila, % mahukak. EISA Etiketa. Iturralde andrearen bilduma, Donostia. 17- Túnica, V 1962, tul negro bordado con ranras y (lores de seda negra (Brossin de Merré). Cuello redondo, mangas %. Etiqueta EISA. Colección señora Iturralde, San Sebastián.

Materiala: Ehungintza liburuak

21- Koktelerako soinekoa, 1952ko N, Chantilly parpaila beltza, organtza beltzaren eta tafetaren gainean. 3A mahukak, bi bolanteko gona. Paris Etiketa. M. H. de Givenchy jaunak emana. Charlton Henry andrearena zen. CBM 2000.52, Getaria. (56. orr.) 21- Vestido de cóetel, 1 1952, semi-largo, encaje Chantilly negro sobre organza negra y tafetán. Mangas % , falda de dos volantes. Etiqueta París. Donación de nionsieur 11. de Givenchy. Pertenecía a la señora Charlton Henry CBM 2000.52, Cetaria, (p. 56)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
mahuka > manga (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mahukaz eta 8. neurriko mutur lauaz, zerrenda bakoitzaren erdian mazapan-banda bat ezarriko dugu arrautzaz arindua, mazapan-kiloko 8 arrautza erabilita. Con una manga y boquilla lisa del Nº 8 ponemos en el centro de cada tira un cordón de mazapán rebajado con huevo en la cantidad de 8 huevos por kilo de mazapán.

Materiala: Gozogintza

Zerrenda bakoitzaren erdian ezarri mazapan-banda bat arrautzaz (8 arrautza mazapan-kiloko) eta gurinez (40 g mazapan-kiloko) arindua, mahukaz eta 12. neurriko muturraz. En el centro de cada tira poner un cordón de mazapán rebajado con huevos (8 por kilo de mazapán) y mantequilla (40 gr. por kilo de mazapán) con manga y boquilla del Nº 12.

Materiala: Gozogintza

Ezarri piezaren erdian mahukaz eta 12. neurriko mutur lisoaz zirikilote-zerrenda bat eta pastel-kremazko beste bat batera. Poner en el centro de la pieza con manga y boquilla lisa del Nº 12 una tira de cabello de ángel y otra de crema pastelera juntas.

Materiala: Gozogintza

Ezarri piezaren erdian mahukaz eta 10. neurriko mutur lisoaz pastel-kremazko zerrenda bat, margotu ertza urez edo arrautza irabiatuz eta tolestu bata bestearen gainean, pieza itxiz; ezarri urez hezetutako labe-txapetan. Poner en el centro de la pieza con manga y boquilla lisa del nº 10 una tira de crema pastelera, pintar el borde con agua o huevo batido y doblar uno sobre otro cerrando la pieza, colocarlas en chapas de horno humedecidas con agua..

Materiala: Gozogintza

Mahukaz eta 14. neurriko mutur lisoaz, ezarri aurreikusitako betegarriaren 30 g inguru pieza bakoitzaren erdian. Con manga y boquilla lisa del Nº 14 colocar una porción de unos 30 gr. del relleno previsto en el centro de cada pieza.

Materiala: Gozogintza

Tea, kafea, izozkiak eta abarrekin erabiltzen direnak dira, baina halaber moldeak forratzeko, tarta-oinarriak egiteko, etab. erabiltzen dira; mahuka-oreak ez bezala, sendotasun handiagoko orez elaboratzen dira, oinarrizko osagaiak berberak direnez (irin arola, azukrea, arrautzak eta gurina); gozoa edo gazia izan daiteke. Son aquellas pastas que se usan para acompañar al té, café, helados, etc., pero que también se emplean para fonsear moldes, elaborar bases de tartas etc., y que a diferencia de las de manga se elaboran con una masa de mayor consistencia ya que los ingredientes básicos son los mismos, harina de poca fuerza (floja), azúcar, huevos y mantequ

Materiala: Gozogintza

Te, kafe, izozki eta abarrekin hartzeko erabiltzen diren pastak, baina halaber moldeak forratu, tarta-oinarriak egin eta abarrerako eta, mahukakoak ez bezala, ore sendoagoaz elaboratzen direnak. Izan ere, oinarrizko osagaiak berberak dira (irin arola, azukrea, arrautzak eta gurina) baina gozoak edo gaziak izan daitezke. Aquellas pastas que se usan para acompañar al té, café, helados, etc., pero que también se emplean para fonsear moldes, elaborar bases de tartas etc., y que a diferencia de las de manga se elaboran con una masa de mayor consistencia ya que los ingredientes básicos son los mismos, harina de poca fuerza (floja), azúcar, huevos y mantequilla,pero que puede

Materiala: Gozogintza

Oharra.- Entsaimadak tamaina handiagokoak egin daitezke. Zirikilotez bete daitezke eta kasu horretan horren zerrenda bat (lodiera entsaimadaren tamainaren araberakoa izango du) ezarriko da, txerri-koipea luzatu ondoren, eta horren gainean bilduko da. Esne-gainez ere betetzen dira, eta eragiketa hori pastel-mahukaz eta mutur kizkurraz egingo da. Erreta daudenean zerra-labana batez zatituko ditugu erditik, eta oinarriaren erdian esne-gaina ezarriko dugu eta beste erdiaz estaliko dugu. Nota.- Las ensaimadas se pueden hacer de tamaños más grandes, se pueden rellenar con cabello de ángel en este caso se pondrá una tira de este (cuyo grueso irá en proporción al tamaño de la ensaimada) una vez estirada la manteca de cerdo y se enrollará sobre él, también se rellenan de nata operación que se efectuará con la manga pastelera y boquilla rizada una vez cocidas las dividiremos con un cuchillo de sierra a la mitad poniendo la

Materiala: Gozogintza

5) Jaitsi orea eta arindu arrautzez, hasieran binaka, erdiak erabili arte, eta gero banaka, eta orearen puntua egiaztatu; muturdun mahuka batetik irteteko bezain jariakor geratu behar du. 5º) Bajar la masa y rebajar con los huevos al principio de dos en dos hasta al mitad y después de uno en uno, comprobando el punto de la masa ha de quedar lo suficientemente fluida para que pueda salir pos una manga con boquilla.

Materiala: Gozogintza

8) Eten hartzidura orea jaitsiz eta ezarri mahukan 10. edo 12. neurriko mutur lisoa duela. 8º) Romper la fermentación bajando la pasta y ponerla en manga con boquilla lisa del Nº 10 o 12.

Materiala: Gozogintza