ebaketa-abiadura

1
ebaketa-abiadura > velocidad de corte (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, sorbatzaren iraupenean ebaketa-abiadurak eta ebaketa-sakonerak baino ez dute zuzeneko eraginik. Aitzinamenduen gamak eragin partziala baino ez du. Por ejemplo, la duración del filo queda sólidamente afectada por la velocidad y profundidad de corte, y sólo parcialmente por la gama de avances.

Materiala:

ebaketa-abiadura > velocidad de corte (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arazo hori konpontzeko, ebaketa-abiadura areagotu behar da. Solucionamos este problema aumentando la velocidad de corte.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

silikatoak (Si) ebaketa-abiadura handitan. los silicatos (Si) -a velocidades de corte altas-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Schlesinger-en ikaslea eta laguntzailea izan zen Berlinen. Ebaketa-abiadurari buruzko azterlan teoriko eta esperimental garrantzitsuak egin zituen, eta 1935etik 1965era bitarte egindako lanen eta emaitzen sintesi bat eskaini zuen. Alumno y ayudante de Schlesinger en Berlí­n, realizó importantes estudios teóricos y experimentales sobre la velocidad de corte, ofreciendo una sí­ntesis de los trabajos y resultados de las investigaciones efectuadas desde 1935 hasta 1965.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-abiadura ertainak eta txikiak. Velocidades de corte medias y pequeñas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

EBAKETA-FORMULAK KANPOKO ZILINDRAKETAN EBAKETA-ABIADURA FÓRMULAS DE CORTE EN EL CILINDRADO EXTERIOR - VELOCIDAD DE CORTE

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-abiadura konstantean, CNCak buruaren biraketa-abiadura aldatu egiten du aurreko ardatza mugitu ahala, tresnako puntaren eta piezaren arteko ebaketa-abiadura modu konstantean mantentzeko, eta, era horretan, hobetu egiten dira mekanizazio-baldintzak. Con velocidad de corte constante el CNC varía la velocidad de giro del cabezal a medida que se desplaza el eje frontal, para mantener constante la velocidad de corte entre la punta de la herramienta y la pieza, optimizando así­ las condiciones de mecanizado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Adibidez, sorbatzaren iraupenean ebaketa-abiadurak eta ebaketa-sakonerak baino ez dute zuzeneko eraginik. Aitzinamenduen gamak eragin partziala baino ez du. Por ejemplo, la duración del filo queda sólidamente afectada por la velocidad de corte y profundidad de corte, y sólo parcialmente por la gama de avances.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torneaketan, produktibitatearen faktore nagusia ebaketa-abiadura da, aitzinamenduen gamarekin konbinatua. La velocidad de corte es el principal factor de la productividad en el torneado, combinado con la gama de avances.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

ebaketa-abiadura, aitzinamendua eta ebaketa-sakonera, prozesuak optimizatzeko. velocidad de corte, avance y la profundidad de corte, para que podamos realizar la optimización de los procesos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

ebaketa-abiadura doitzea, makinaren sistemaren maiztasun naturalaren antzeko maiztasuneko indar ziklikorik eragin ez dezan, ajustar la velocidad de corte para que no cause fuerzas cí­clicas cuya frecuencia se aproxime a la frecuencia natural del sistema de la máquina,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea