likido hozgarri Bilatu likido hozgarri testuinguru gehiagotan

1
likido hoztaile > líquido refrigerante (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido hoztailearen tenperaturaren sentsorea Sensor de temperatura del lí­quido refrigerante

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak Motorraren sistema osagarriak

likido hozgarri > líquido refrigerante (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido hoztailea Lí­quido refrigerante

Materiala: Motorraren sistema osagarriak Motorraren sistema osagarriak

Likido hozgarriaren tenperatura-transmisorea Transmisor de temperature de lí­quido refrigerante

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Seinale hori sortzeko, oinarrizko bi informazio hartzen ditu aintzat KUEk (azeleragailuaren posizioa eta motorraren erregimenarena), baita beste informazio batzuk ere (zuzenketak egiteko lagungarriak): likido hozgarriaren tenperaturari, erregaiaren tenperaturari, aire-masari buruzkoak, eta beste zenbait. Para elaborar esta señal, la UEC tiene en cuenta dos informaciones básicas, la posición del acelerador y la del régimen del motor, además de otras correctoras como son la temperatura del lí­quido refrigerante, la temperatura del combustible, la masa de aire, etc.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Likido hozgarriaren tenperaturaren eta biraketa-erregimenaren arabera egiten du kontrola (9.15 irudia). Dicho control se realiza en función de la temperatura del lí­quido refrigerante y del régimen de giro (figura 9.15).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Hiru unitate muntatu ohi dira (normalean, kulatatik berokuntza-erradiadorera doan likido hozgarriaren zorroan. Se suelen montar tres unidades, normalmente situadas en el manguito del lí­quido refrigerante que va desde la culata hasta el radiador de calefacción.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

PTC motakoek bezala funtzionatzen dute, eta KUEk kontrolatzen ditu, likido hozgarriaren tenperaturaren eta alternadoreko bornearen seinalearen arabera, errele bikoitz baten bidez. Su comportamiento es de tipo PTC y son controladas por la UEC, en función de la temperatura del lí­quido refrigerante y de la señal del borne del alternador, a través de un relé doble.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Likido hozgarriaren tenperatura-transmisorea Transmisor de temperatura del lí­quido refrigerante

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

6. Likido hozgarriaren tenperatura-transmisorea Transmisor de temperature del lí­quido refrigerante

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Erregaia hozteko zirkuitua independentea motorra hozteko zirkuituarekiko, bi sistemen arteko tenperatura-aldea dela eta. Izan ere, erregaiaren tenperaturak motorraren likido hozgarriarenak baino txikiagoa izan behar du. El circuito refrigerador de combustible es independiente del circuito de refrigeración del motor debido a la diferencia de temperaturas de ambos sistemas, ya que el combustible deberá estar a menor temperatura que el lí­quido refrigerante del motor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Likido hozgarriaren tenperatura-sentsorearen ezaugarri berak ditu sentsore honek. Este sensor tiene las mismas caracterí­sticas que el sensor de temperatura del lí­quido refrigerante.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

likido hoztaile > líquido refrigerante (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido hoztailearen tenperaturaren sentsorea Sensor de temperatura del lí­quido refrigerante

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak Motorraren sistema osagarriak

likido hozgarri > líquido refrigerante (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Likido hozgarriak begiak ukitzen baditu, ur ugariz garbitu behar dira eta medikuarenera jo. Si el lí­quido refrigerante entra en contacto con los ojos, se debe enjuagar con agua abundante y acudir al médico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tenperatura handi samarra bada (horrek esan nahi du lurrungailuan likido hozgarri gutxi dagoela), P1 handia izango da, P2ren gainetik egongo da eta erregulazio-malgukiak amore emango duenez gero, zurtoina jaitsi egingo da eta balbula irekiko du, eta, horrela, fluido frigorifikoaren emariak igarobide handiagoa izango du. Si la temperatura es relativamente alta, lo cual es indicativo de que en el evaporador hay poco lí­quido refrigerante, la P1 será alta, superará la P2 y el muelle de regulación cederá, de forma que el vástago baje abriendo la válvula, y de este modo dar un mayor paso para el caudal del fluido frigorí­fico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Likido hozgarriaren tenperaturaren etengailua Interruptor de temperatura del lí­quido refrigerante

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motorreko likido hozgarriaren zirkuituan kokatzen da etengailua, tenperatura handiagoa izan daitekeen zonetan, esate baterako, kulatan edo termostatoan. Este interruptor está situado en el circuito de lí­quido refrigerante del motor en zonas donde la temperatura pueda ser más elevada, por ejemplo, en la culata o el termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Likido hozgarriaren isuria berokuntza-erradiadorean Fuga de lí­quido refrigerante en el radiador de la calefacción

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hortaz, likido hozgarriaren tenperatura handia aprobetxatzen badugu, berotu egin gaitezke aire beroarekin, edo kristaletako lausoa ken dezakegu. Así­ pues, aprovechando la elevada temperatura del lí­quido refrigerante, podemos calentarnos con el aire caliente o desempañar los cristales.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Motor-baoan, aurkitu itzazu likido hozgarriaren zorro guztiak eta egin ezazu zirkuitu horri buruzko eskema. Adierazitako eskeman berokuntzaren erradiadoreak ere egon beharko du. En el vano motor, localiza todos los manguitos de lí­quido refrigerante y realiza un esquema de dicho circuito, en el que esté incluido el radiador de la calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horrek aldagai bat ere izan dezake: etengailu termikoa eduki beharrean, sistemak NTC erresistentzia bat har dezake. Horrek likido hozgarriaren tenperaturaren berri ematen dio kontrol-unitateari, eta kontrol-unitateak, beharrezkoa izanez gero, konpresorea deskonektatzen du. Otra variante es que, en lugar de montar un interruptor térmico, el sistema adopte una resistencia NTC, que informará de la temperatura del lí­quido refrigerante a la unidad de control y esta, llegado el caso, desconectará el compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Likido hozgarriaren etengailuarekin paraleloan lan egiten du. a) Trabaja en paralelo con el interruptor de lí­quido refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Etengailu horrek likido hozgarriaren tenperatura kontrolatzen du motorra gehiegi ez berotzeko. Etengailu hori, gainera, motorrean dago. Este interruptor, ubicado en el motor, controla la temperatura del lí­quido refrigerante para evitar un sobrecalentamiento del mismo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak