pizte-etengailu Bilatu pizte-etengailu testuinguru gehiagotan

1
pizte-etengailu > interruptor de encendido (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pizte-etengailua (kontaktu-giltza) Interruptor de encendido (llave de contacto)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

3.11 irudia. Pizte-etengailua (kontaktu-giltza). Figura 3.11. Interruptor de encendido (llave de contacto).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 4. Desmuntatu pizte-etengailua edo kontaktu-giltza, eta egiaztatu, giltza biratuz, nola gauzatzen den kommutazioa posizio desberdinetan. ? 4. Desmonta el interruptor de encendido o llave de contacto y comprueba girando la llave cómo se realiza la conmutación en las diferentes posiciones.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Pizte-etengailuaren eginkizuna da tentsioa ematea funtzio anitzeko etengailuari eta kontaktu-giltzatik elikatzen diren gainerako zirkuituei (3.11 irudia). El interruptor de encendido tiene la misión de alimentar con tensión al interruptor multifunción y al resto de circuitos que se alimenten desde la llave de contacto (figura 3.11).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 5. Egin pizte-etengailuaren barrualdearen eskema elektrikoa. ? 5. Realiza un esquema eléctrico del interior del interruptor de encendido.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak