bizkarrezur-muin Bilatu bizkarrezur-muin testuinguru gehiagotan

1
bizkarrezur-muin > médula espinal (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Entzefaloaren zati barnekoenean dago, eta bizkarrezur-muinean, berriz, kanpokoenean. En el encéfalo se sitúa en la parte más interna y en la médula espinal en la parte más externa.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Entzefaloaren kanpoeneko zatian dago, eta bizkarrezur-muinean, berriz, zatirik barnekoenean. En el encéfalo en la parte más externa y en la médula espinal en la parte más interna.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zerk osatzen du bakoitza? Entzefaloko eta bizkarrezur-muineko zein tokitan dago? ¿Qué constituye cada una?¿Dónde se sitúa ésta en el encéfalo y la médula espinal?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bizkarrezur-muinetik bereizi ondoren, bizkarrezur-nerbioari berriz ere bi adar sortzen zaizkio: bata aurrekoa edo sabelaldekoa eta bestea atzekoa edo bizkarrekoa. Poco después de separarse de la médula espinal el nervio raquí­deo vuelve a dar lugar a dos ramas, una anterior o ventral y otra dorsal o posterior.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Bizkarrezur-muinean jaiotzen dira, eta 31 bikote dira, modu honetan sailkatuak: Nacen en la médula espinal y son 31 pares que se clasifican de la siguiente manera;

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbio edo bikote kranialak entzefaloarekin lotuta daude, eta bizkarrezur-nerbioak, berriz, BIZKARREZUR MUINAREKIN. Bi nerbio mota horiek tontor batzuk dituzte (gongoilak); hots, nerbioetako zuntz sentikorretako neurona-gorputzen metaketak. Los nervios o pares craneales conectan con el encéfalo mientras que los raquí­deos conectan con la Mí‰DULA ESPINAL, teniendo ambos tipos de nervios unos abultamientos (ganglios) que son acumulaciones de los cuerpos neuronales de las fibras sensitivas de los nervios.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

BIZKARREZUR MUINAREN FUNTZIOAK: FUNCIONES de la Mí‰DULA ESPINAL:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hots, bizkarrezur-muinetik eta entzefaloaren behealdetik datozen zuntz sentikorrek beste neurona batzuekin sinapsia egiten duten tokia da, hots, garun-azalera doazen zuntzak dituzten neuronekin. Es decir, es el lugar donde las fibras sensitivas procedentes de la médula espinal y parte inferior del encéfalo, hacen sinapsis con otras neuronas cuyas fibras se dirigen a la corteza cerebral.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

BIZKARREZUR MUINAK, bere ibilbidean zehar, sustrai edo nerbio-zuntzak igortzen ditu, batzuk aurrekoak edo motorrak eta besteak atzekoak edo sentikorrak, eta horiek elkartuta bizkarrezur-nerbioa osatzen da, bizkarrezurretik irteten dena, lotura-zuloen bidez. En su trayecto, la Mí‰DULA ESPINAL va emitiendo raí­ces o fibras nerviosas, unas anteriores o motoras y otras posteriores o sensitivas que se unen para formar el nervio raquí­deo que sale de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

BIZKARREZUR MUINA: Mí‰DULA ESPINAL:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa