pneumonia Bilatu pneumonia testuinguru gehiagotan

1
pneumonia > neumonía (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pneumonia akutuak Neumonías agudas

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Infekzio batzuk birusek nahiz bakterioek sor ditzakete, hala nola meningitisa, (meningitis birala enterobirus batek sortzen du, eta meningitis bakterianoa, berriz, meningokoko edo pneumokoko edo estafilokoko eragile patogenoek), eta pneumonia (pneumonia bakterianoa Streptococcus pneumoniaek sortzen du, eta pneumonia birikoa adenovirus deituak, besteak beste). Hay infecciones que pueden ser causadas tanto por virus como por bacterias, como es el caso de las meningitis (meningitis viral que puede ser provocada por un entero-virus o meningitis bacterianas cuyo agente patógeno puede ser un meningococo, un neumococo o un estafilococo), o las neumonías (neumonía bacteriana causada por el streptococcus pneumoniae o neumonía ví­rica causada por el adenovirus, entre otras).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bakterioek sortutako pneumoniak badira, antibiotikoak emanda tratatuko dira. Si se trata de neumonías bacterianas el tratamiento será con antibióticos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gehienetan birusek sortzen dute (sintzitiala, parainfluenza, adenobirusa), eta, neurri txikiagoan, bakterioek (Pneumococcus, H. influenzae, K. pneumoniae, legionella, rickettsia), eta oso gutxitan protozooek, onddoek edo substantzia kimikoek. Batzuetan infekzio mistoak izaten dira, birus eta bakterioenak. Pneumonia akutuen % 75 neguan izaten da. Casi siempre están producidas por virus (sincitial, parainfluenza, adenovirus), con menor frecuencia por bacterias (Pneumococcus, H. influenzae, K.Pneumoniae, legionellas, rickettsias), y rara vez por protozoos, hongos o sustancias quí­micas. Algunas veces se dan infecciones mixtas ví­rico-bacterianas. El 75% de las neumonías agudas se producen en invierno.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Era berean, akutuak, laburrak baina biziak izan daitezke, hala nola gripea, difteria, bronkitisa eta pneumonia; edo kronikoak eta iraupen luzekoak, adibidez, asma, bronkitis kronikoa edo birika-enfisema. A su vez pueden ser agudas, breves pero intensas, como la gripe, la difteria, la bronquitis y la neumonía; o, crónicas y de larga duración, como el asma, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Batzuek jatorri infekziosoa izan dezakete, eta mikroorganismo sortzaileak birusak izan daitezke (gripea, hotzeri arrunta, pneumonia birikoa eta abar) edo bakterioak (difteria, pneumonia bakterianoa, tuberkulosia eta abar). Algunas son de origen infeccioso y los microorganismos causantes pueden ser virus (gripe, resfriado común, neumonía ví­rica, etc.), o bacterias (difteria, neumonía bacteriana, tuberculosis, etc.).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ez da ohikoa izaten, baina pneumonia edo entzefalitis (garuneko infekzioa) bihur daitezkeen infekzioak sor ditzake. No es habitual, pero puede desencadenar infecciones que deriven en neumonía o encefalitis (infección del cerebro).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Batetik, patogenoak ditugu (gaixotasuna sortzen dute): giza organismoarekin kontaktuan jartzen direnean infekzio larriak sor ditzakete; adibidez, kolera, tuberkulosia, pneumonia... Bestetik, oportunistak deituak ditugu: azalean, mukosa genitalean, ahoan eta abar egoten dira; ez dute kalterik sortzen, baina defentsak jaisten direnean gaixotasun edo infekzioren bat sor dezakete, adibidez, por un lado, están las patógenas (causantes de enfermedad), que cuando entran en contacto con el organismo humano le pueden provocar infecciones graves como el cólera, la tuberculosis, la neumonía... Por otro lado, están las denominadas oportunistas, que se encuentran en la piel, en la mucosa genital, en la boca, etc., sin producir ningún perjuicio, pero que cuando bajan las defensas pueden prosperar produciendo una enfermedad o infección, como por ejemplo

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

pneumonia > neumonía (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrengan, areagotu egiten dira goiko arnasbideetako infekzioak, erdiko otitisa, sinusitisa, bronkitisa, pneumoniak eta abar. En los niños existe una incidencia aumentada de infecciones de las vías respiratorias altas, otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonías, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

PNEUMONIA NEUMONíA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BRONKITIS AKUTUA, PNEUMONIA, BIRIKETAKO MIKOSIA, BIRIKETAKO TUBERKULOSIA eta BIRIKETAKO NEOPLASIA. BRONQUITIS AGUDA, NEUMONíA, MICOSIS PULMONAR, TUBERCULOSIS PULMONAR y NEOPLASIA de PULMÓN.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

PNEUMONIA: NEUMONíA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pneumonia gehienak birusek edo bakterioek eragiten dituzte. Baina batzuetan gasek ere eragiten dituzte, eta beste batzuek jatorri ezezaguna dute. La mayoría de las neumonías están provocadas por virus o (bacterias aunque algunas se deben a gases y otras son de origen desconocido).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak