poliesterrezko feltro Bilatu poliesterrezko feltro testuinguru gehiagotan

1
poliesterrezko feltro > fieltro de poliéster (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragazgaiztea (2); hotzeko asfalto-emultsioko bi geruza gurutzatu (1,5 kg/m2-ko kontsumoa gutxienez), edo 3 kg/m2-ko APP edo SBS polimero-betunezko xafla bat, poliesterrezko feltroz armatua (140 g/ m2), euskarriari hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia, elkarren gainean jarrita (3-5 cm), UNE 104 242 araua betez (LBM 3K FP mota, PA-6 sistema), edo bestela, konpresio-geruzari masa-hidrofugo bat erantsi dakioke (14 kg/m3 ) (kg 1/zementu-zakua) Impermeabilización (2); formada por dos manos cruzadas de emulsión asfáltica en frí­o con un consumo de 1,5 kg/m2 mí­nimo o la instalación de una lámina de betún polimérico APP o SBS de 3 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (140 g/ m2), adherida al soporte con adhesivo asfáltico en frí­o y solapada entre sí­ de 3 a 5cm, cumpliendo norma UNE 104 242,

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster, cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ondoren, 4 kg/ m2-ko ale mineralezko autobabestutako xafla bat itsasten da, APP polimero-betunez sortua eta poliesterrezko feltroz armatua (140 g/m2), UNE 104 204 araua betez, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan eta arindutako morterozko xaflari itsatsia hotzeko eta berokok asfalto-itsasgarriz, QB-90 araua betez (UNE 104 242/2 atala, LBM 40 G FP mota, GA 1 sistema). Posteriormente se adhiere una lámina autoprotegida de grano mineral de 4 kg/ m2, originada con betún polimérico APP y armada con fieltro de poliéster (FP) de 140 g/m2, UNE 104 204, solapada entre sí­ de 3-5 cm y adherida a la chapa de mortero aligerado con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, cumpliendo norma QB-90, apartado UNE 104 242/2, tipo LBM 40 G FP, sistema GA 1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) 5 kg/m2-ko APP edo SBS polimero-betunezko xafla bat jartzen da, 180 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuz armatua, UNE 104 204 betez, eta ale mineralezko kanpo-akaberarekin, euskarrian eta estrusio bidezko polietilenozko panelean mekanikoki ainguratua asfalto-itsasgarriz, UNE 104 242 araua betez (LBM 50 G FP mota, GC 1 sistema, QB-90 EOA). b) Colocación de lámina de betún polimérico APP o SBS, de 5 kg/m2, armada con fieltro de poliéster punzonado de 180 g/m2, UNE 104 204, y acabado exterior en gránulo mineral, anclada mecánicamente al soporte y puntos de adhesivo asfáltico al panel de poliestireno extruido, cumpliendo con la norma UNE 104 242, tipo LBM 50 G FP, sistema GC 1 de la NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) APP edo SBS polimero-betunezko 5 kg/m2-ko xafla bat jartzen da, 180 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuarekin armatua, UNE 104 204 betez, eta ale mineralezko kanpoko akaberarekin, euskarriari hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia (kontsumoa: 0,70 kg/m2), UNE 104 242 araua betez (QB-90 EOA, LBM 50G mota, GA 2 sistema). b) Colocación de una lámina de betún polimérico APP o SBS de 5 kg/m2, armada con fieltro de poliéster punzonado de 180 g/m2, cumpliendo UNE 104 204 y acabado exterior con gránulo mineral, adherida al soporte con adhesivo asfáltico en frí­o con un consumo de 0,70 kg/m2, cumpliendo norma UNE 104 242, tipo LBM 50G, sistema GA 2 de la NBE QB-90.

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) APP polimero-betunezko autobabestutako xafla jartzen da, 140 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuzko bi armaduraz armatua eta 50 g/m2-ko beira-zuntzeko beloa erantsita, alezko akaberarekin eta 4 kg/m2-ko pisuarekin, UNE 104 242/2 araua betez (LBM 40G FP+FV mota, GA 2 sistema, Q-90 EOA), aurrekoari itsatsia arrabolaz edo sopletez presioa eginez, estalkiaren maldaren arabera. c) Colocación de lámina autoprotegida de betún polimérico (APP), armada con doble armadura de fieltro de poliéster punzonado (FP) de 140 g/m2 + velo de fibra de vidrio (FV) de 50 g/m2, con acabado granular y peso de 4 kg/m2 cumpliendo con norma UNE 104 242/2, tipo LBM 40G FP+FV, sistema GA 2 de la NBE Q-90, adherida a la anterior mediante presión con

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 cm-ko zabalerako banda bat jartzen da juntura estaltzeko, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), hotzeko asfalto-itsasgarriz junturako ezpainei itsatsia 10 cm-tan gutxienez, eta gainerakoa kiribilaren antzera. e) Colocación, tapando la junta, de una banda de 0,25 cm de ancho con una lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster (FP) cumpliendo norma UNE 104 204, de 140 g/m2, adherida a los labios como mí­nimo 10 cm y el resto formando bucle, con adhesivo asfáltico en frí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia