polimero-xafla Bilatu polimero-xafla testuinguru gehiagotan

1
polimero-xafla > lámina polimérica (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Laburbilduz, aipatutako hipotesietatik ondorioztatzen da iragazgaizte-xaflak pairatzen duen jauzi termikoa 13,5ºC dela; horrek esan nahi du, polimero-xaflekin azaldutako ezaugarriekin, alderantzizko estalkian neurriz ia egonkor eusten zaiela. Como resumen, de las hipótesis comentadas se deduce que el salto térmico que sufre la lámina de impermeabilización es de 13,5ºC, lo cual, con las caracterí­sticas expuestas de las láminas poliméricas indica que prácticamente se mantienen estables dimensionalmente en la cubierta invertida.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster, cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 m-ko zabalerako banda bat jartzen da, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), junturako ezpainei itsatsia hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz, kiribilaren antzera. e) Colocación de una banda de 0,25 m de ancho de lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster cumpliendo UNE 104 204 de 140 g/m2, adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor, formando bucle.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalki arinagoa egikaritu nahi badugu denbora gutxiagoan, polimero-xaflen ordez "Hypalón" kautxuzko xafla sintetiko bat jar dezakegu EXP panelen gainean, xaflan mekanikoki ainguratua polipropilenozko takoez edo galvanizatutako iltze bereziez, sortzen den 10 cm-ko gainjartze termoplastikoak estaltzen dituenak. Si se quiere conseguir una cubierta más ligera y de un menor tiempo de ejecución, se pueden sustituir las láminas poliméricas por una lámina sintética de caucho "Hypalón", instalada sobre los paneles de EXP, anclada mecánicamente a la chapa con tacos de polipropileno o clavos galvanizados especiales, que son tapados por el solape termoplástico de 10 cm que se origina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Polimero-xaflaren 0,25 cm-ko zabalerako banda bat jartzen da juntura estaltzeko, poliesterrezko feltroz armatua UNE 104 204 araua betez (140 g/m2), hotzeko asfalto-itsasgarriz junturako ezpainei itsatsia 10 cm-tan gutxienez, eta gainerakoa kiribilaren antzera. e) Colocación, tapando la junta, de una banda de 0,25 cm de ancho con una lámina polimérica con armadura de fieltro de poliéster (FP) cumpliendo norma UNE 104 204, de 140 g/m2, adherida a los labios como mí­nimo 10 cm y el resto formando bucle, con adhesivo asfáltico en frí­o.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Junturaren gainean 0,25 m-ko zabalerako banda bat jarriko da, 4 kg/m2-ko polimero-xaflarekin, poliesterrezko feltroz armatuz (140 g/m2) (4), junturaren ezpainetara hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez itsatsia kiribilak sortuz, UNE 104 242 araua (LBM 40 FP motakoa) betez, eta, ondoren, junturaren gainetik iragazgaiztea igaroko da, bandari itsatsita eta berriz ere begizta sortuz. e) Colocación, sobre la junta, de una banda de 0,25 m de ancho con lámina polimérica de 4 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 140 g/m2 (4), adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano formando bucle, cumpliendo norma UNE 104 242, tipo LBM 40 FP, para posteriormente pasar por encima de la misma la

Materiala: Eraikinaren estalkia