manguera

1
tutu malgu > manguera (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elementu hauek ditu: ahoa, lantza, tutu malgua, errakorrak, balbula, manometroa, euskarria eta armairua. Está constituida por una boquilla, la lanza, la manguera, los rácores, la válvula, el manómetro, el soporte y el armario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tutu malgua erabat lehortu behar da, erabili ondoren. Hay que secar la manguera completamente, una vez utilizada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

SUEaren tutu malgua erditik bilduta dago; beraz, erabat zabaldu behar da erabili ahal izateko. La manguera de la BIE está arrollada por la mitad, por lo que se tiene que desenrollar completamente para poder proceder a su utilización.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kanpotik datorren airea jasotzen dute, haizagailudun tutu malgu baten bitartez. Su funcionamiento se basa en la obtención de aire procedente del exterior a través de una manguera con un ventilador incorporado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

mahuka > manguera (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Makina deskonektatu behar da, balbula itxi behar da, eta sistemaren mahukak deskonektatu behar dira. Desconectar la máquina, cerrar la válvula y desconectar las mangueras del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lokalizatu zerbitzu-balbulak eta konektatu mahukak dagozkien hartuneei (3.22 eta 3.23 irudiak). Localiza las válvulas de servicio y conecta las mangueras a las tomas correspondientes (figuras 3.22 y 3.23).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ireki itzazu mahuken balbulak (3.24 irudia). Abre las válvulas de las mangueras (figura 3.24).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konektatu mahukak zirkuituari eta ireki goi- eta behe-presioko balbulak. Conectar las mangueras al circuito y abrir las válvulas de alta y baja.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazioaren mahukek segurtasun-konexioak dituzte hozgarria nahigabe ez galtzeko. Las mangueras de la estación de carga llevan conexiones de seguridad para evitar pérdidas involuntarias de refrigerante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuitua martxan dagoela, lan-presioak zein diren jakiteko, mahukak zirkuituari konektatu beharko dizkiogu, eta presio-erreguladorearen balbulak itxita eduki beharko ditugu. Para conocer las presiones de trabajo con el circuito en funcionamiento, tendremos que conectar las mangueras al circuito y mantener cerradas las válvulas del manorreductor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konektatu goi- eta behe-presioko mahukak zirkuituari. Conectar las mangueras de alta y baja al circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Mahuka hariztatua R12ko balbularako. Manguera roscada para válvula de R12.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

mahuka > manguera (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baldosetan ur-ontzikadak bota ditzakegu, edo mahukaz ureztatu, Echándolas cubos de agua o con ayuda de una manguera.

Materiala: Igeltserotza

Nibel-mahukaren barruko ura ez da sekula gainaldean erabat horizontal geratzen (12. irudia), aitzitik, izurtuta geratzen da; izan ere, paretetan itsatsita eta erdialdean apur bat hondoratuta geratzen da; horrenbestez, nibelak mugitu behar ditugunean, erreferentzia finkoa erabili behar dugu beti, alegia, uraren goialdea (paretari itsatsitako guneak) ala erdialdea (hondoratua) hartu beharko dugu erreferentziatzat. La superficie del agua dentro de la manguera del nivel, no se queda del todo horizontal (Fig. 12), ya que se pega en las paredes por lo que queda ondulada con una pequeña depresión en el centro, por lo que conviene a la hora de trasladar los niveles utilizar siempre una referencia fija: las partes superiores del agua -donde se pega las paredes-, o la parte central o hundida.

Materiala: Igeltserotza

2
zorro-kable > manguera (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
5 x 4 mm2-ko zorro-kableak Manguera de 5 x 4 mm2

Materiala: Automatismoak

Elikatzeko zorro-kablea Manguera de alimentación

Materiala: Automatismoak

Konekta ezazu proba-panelaren zorro-kablea hargune batera. Conecta la manguera del panel de pruebas a una toma de corriente.

Materiala: Automatismoak

5 x 2,5 mm2-ko zorro-kablea Manguera de 5 x 2,5 mm2

Materiala: Automatismoak

Konekta ezazu elikatzeko zorro-kablea proba-paneleko goialdeko borneetara. Conexiona la manguera de alimentación a los bornes de la parte superior del panel de entrenamiento.

Materiala: Automatismoak

Konekta ezazu elikatzeko zorro-kablea korronte-hargune batera. Enchufa la manguera de alimentación a una toma de corriente.

Materiala: Automatismoak

5 x 2,5 mm2-ko zorro-kablea Manguera de 5x 2,5 mm2

Materiala: Automatismoak

Entxufa ezazu motorraren zorro-kablea irteera-borneetara. Enchufa la manguera del motor a los bornes de salida.

Materiala: Automatismoak

Entxufa ezazu zorro-kablea elikatze-sarean. Enchufa la manguera a la red de alimentación.

Materiala: Automatismoak

3 + N + PE x 2,5 mm2-ko zorro-kablea Manguera de 3 + N + PE x 2,5 mm2

Materiala: Automatismoak