manorreductor

1
Azetileno gas botila baten presio-erreguladorea
Azetileno gas botila baten presio-erreguladorea
presio-erreguladore > manorreductor (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
A Sugarraren atzeraezeko balbulak eduki behar dituzte botilaren eta presio-erreguladorearen artean. A Tener válvulas antirretroceso de llama entre la botella y el manorreductor.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Presio-erreguladorea itxi. A Cerrar el manorreductor.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Presio-erreguladorearen presioa erregulatu. A Regular la presión del manorreductor.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Presio-erreguladoreen presioa erregulatu. D Regular la presión de los manorreductores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erregulatu presio-erreguladoreen presioak, balbulak kontuz erabiliz. Regular las presiones de los manorreductores manejando con cuidado las válvulas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Itxi presio-erreguladoreak. Cerrar los manorreductores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2.10 irudia. Presio-erreguladorea eta sugarraren atzeraezeko balbula. Figura 2.10. Manorreductor y válvula antirretroceso de llama.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Botila guztiek ez dute hari berdina, eta ez dira behartu behar; behar bezala sartzen ez badira, aldatu egin behar dira ongi akoplatzen ez diren botilak, presio-erreguladorea edo eroanbideak. Las botellas llevan roscas distintas que no deben ser forzadas; si no entran correctamente, hay que descambiar las botellas, el manorreductor o las conducciones que no se acoplen perfectamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-erreguladorearen (1) ondoren, sugarraren atzeraezeko balbulak (2) jarri behar dira, balizko leherketak saihesteko. Después del manorreductor (1) se deben colocar válvulas de antirretroceso de llama (2) para evitar posibles explosiones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-erreguladoreak kontuz erabili behar dira. Los manorreductores deben manejarse con cuidado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan