manometro

1
Gurpilaren presioa manometro baten bidez neurtzen
Gurpilaren presioa manometro baten bidez neurtzen
manometro > manómetro (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elementu hauek ditu: ahoa, lantza, tutu malgua, errakorrak, balbula, manometroa, euskarria eta armairua. Está constituida por una boquilla, la lanza, la manguera, los rácores, la válvula, el manómetro, el soporte y el armario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

c) Presiopeko airea aplikatuko dugu zirkuitu barruan, baita goi-presioko manometro bat ere. c) Aplicaremos aire a presión en el interior del circuito y un manómetro de alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d. Konekta itzazu manometroak, eta motorra martxan dagoela, egiazta itzazu lan-presioak. d. Conecta los manómetros y, con el motor en marcha, verifica las presiones de trabajo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazio batean identifikatu bere atal guztiak (manometroak, balbulak, karga-zilindroa eta abar), eta karga-zilindroan daukagun hozgarri kantitatea. En una estación de carga, identifica todas y cada una de sus partes (manómetros, válvulas, cilindro de carga, etc.), y la cantidad de refrigerante que tenemos en el cilindro de carga.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Manometroek 1 bar-eko presio negatiboa adieraziko dute. Los manómetros indicarán una presión negativa de -1 bar.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

egiaztatu 10 minutu igaro ostean manometroek berdin jarraitzen dutela. comprobar que, pasados 10 min, los manómetros se mantienen igual.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hasiera batean, hustuketa behe-presioko manometroan egingo da, gutxi gorabehera 1 bar-era iritsi arte, eta, ondoren, goi-presioan egingo da. En principio, el vací­o se hará notar en el manómetro de baja hasta alcanzar, aproximadamente, -1 bar, y a continuación se notará el vací­o en alta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bi manometroek aldi berean adierazten badute hustuketa dagoela, espantsio-balbula gehiegi irekita egongo dela esan nahi du. Si los dos manómetros acusan vací­o a la vez, la válvula de expansión estará excesivamente abierta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuituan hustuketa egin ondoren, goi-presioko ebaketa-balbula ireki behar da manometro multzoan. Una vez efectuado el vací­o en el circuito, abrir la válvula de corte de alta presión en el conjunto de manómetros.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste metodo bat zirkuitua (hozgarririk ez duela) presiozko nitrogenoz (15 bar inguru) betetzea da, manometroarekin egiaztatuz ihesik ez dagoela. Otro método consiste en llenar el circuito (estando vací­o de refrigerante) con nitrógeno a presión (unos 15 bares), verificando con el manómetro que no hay fugas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak