eroale

1
eroale > conductor (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.10 irudia. Bateriara konektatutako eroaleak. Figura 1.10. Conductores conectados a la batería.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 1.Panel batean, egin 45 W-ko bi lanparako instalazioa, eta zehaztu eroaleek behar duten sekzioa. ? 1. Realiza, sobre un panel, la instalación de dos lámparas de 45 W y determina la sección necesaria de los conductores.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

kableak moztea eta zuritzea, gakoz eustea (terminala eroalean estutzea). cortar y pelar cables, engatillar (apretar el terminal sobre el conductor).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Nola soldatzen da eroale elektriko bat egoera-soldagailu batez? ¿Como se realiza la soldadura de un conductor eléctrico con un soldador de estado?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Osagai edo aparatu batetik ateratzen diren eroale guztiek alfazenbakizko bereizle bat dute, xedea adierazteko, eta bereizle horrek elementu hauek ditu: Todos los conductores que salen de un componente o aparato, tienen un distintivo alfanumérico que indica su destino, en el cual consta:

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eroale jakin bat non konektatzen den adierazten du. Indica dónde se conecta un conductor determinado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eroale bat zer aparatu edo osagaitatik datorren edo nora bidaltzen den, eroalearen konexio-puntua eta haren kolorea eta/edo sekzioa. Determina el aparato o componente del que procede o se envía un conductor, el punto de conexión del conductor, el color y/o sección de este.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eroalearen luzera longitud del conductor

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

eroalearen zeharkako sekzioa sección transversal del conductor

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eroale batetik korrontea igarotzean sortzen den beroa Calor producido en un conductor por el paso de la corriente

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak