bizileku

1
bizileku > residencia (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
? Bizilekua ? La residencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bilatu zuen bizilekutik hurbilen dauden baserri-eskolen helbideak. Buscad las direcciones de las granjas escuela más cercanas a vuestro lugar de residencia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Asiloa eskatu duten eta bizilekurik ez duten pertsonentzako aldi baterako harrera-etxea. Piso de acogida para el alojamiento temporal de personas solicitantes de asilo que carecen de lugar de residencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoitza bertan bizi direnen bizilekua da; hori dela eta, beren beharrak eta ezaugarriak kontuan izanda, bizi direnen eskubideak errespetatu behar dituzte, bereziki arreta sanitarioari dagozkionak. La residencia es el domicilio de las personas que viven en ella, y por ello han de conservar sus derechos y en especial, dadas sus necesidades y caracterí­sticas, los que se refieren a la atención sanitaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

|gurasoek kontrolatu egin behar dute seme-alabak moneta-truke gisa edo xantaia emozionala egiteko erabiltzeko duten joera; oinarrizko jarraibide eta agintaritza-arauen aurrean eta hezkuntza-irizpideen aurrean adostasuna izan behar dute (adinaren eta baldintzen arabera); harreman berrien aurretan, aitaren edo amaren harreman berriak edota anai-arrebaordeen artekoak definitu behar dira; aparteko egoeretan bat etorri behar dute, besteak beste, bizilekua edo ikastetxea aldatzean, gaixotasunak etortzean eta abar. control de la tendencia a utilizar a los hijos como moneda de cambio o como chantaje emocional por parte de los padres; consenso ante las pautas básicas y de autoridad y ante los criterios educativos según sus edades y sus circunstancias; definición de las nuevas relaciones paternas o maternas y/o entre hermanastros ante una nueva relación; consenso en situaciones extraordinarias como cambio de residencia o de colegio, una enfermeda

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bizileku berria .................. Nueva residencia ..................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezkontza-arauei lotuta, bizilekuko arauak aurki daitezke. Bizilekuan egoera hauek ikus ditzakegu: Unidas a las reglas del matrimonio se hallan las de la residencia, donde se pueden dar las siguientes situaciones:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

seme-alabatasuna, ezkontza eta bizilekua. la filiación, el matrimonio y la residencia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, horri erants dakioke unitate edo talde horiek osatzen dituzten pertsonek bizileku bera dutela, akotazio material eta espazial hautemangarriaren eta egonkorraren barruan eta, hori dela medio, erraz identifika daitezkeela. Se podría añadir, además, que las personas que forman estas unidades o grupos comparten residencia dentro de una acotación material y espacial tangible y estable, y son, por ello, fácilmente identificables.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Pertsona fisikoen kasuan ohiko bizilekua izango da, eta pertsona juridikoen (enpresak) kasuan, agirietan agertzen den sozietatearen helbidea izango da. Para las personas fí­sicas será la residencia habitual y en las personas jurí­dicas (empresas) es el domicilio social que figure en su documentación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea