ordainagiri Bilatu ordainagiri testuinguru gehiagotan

1
ordainagiri > recibo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresek langileei legez eman behar dien ordainagiria da. Enpresak soldata osatzen duten kopuruen ordainketak egiaztatzen ditu. Es un recibo, que la ley obliga a entregar por las empresas a sus trabajadores, en el que la empresa acredita el pago de las diferentes cantidades que forman nuestro sueldo o salario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5. Kutxako ordainagiriak ematen al dira? 5 ¿Se expiden los respectivos recibos de caja?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ordainagiriak (ordainketa-frogagiriak edo enpresak egindako diru-entregak). - Recibos (justificantes de pago o entregas de dinero realizadas por la empresa)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diferentzia horiek data-desfaseagatik izan daitezke, esaterako (txeke bat igorri da baina hartzekodunak ez du kobratu eta, beraz, bankuak erregistratu gabe dauka), bankuak ordaindutako ordainagiri helbideratu bat balantzeko dataren ostean enpresara iritsi delako, saldo-faltagatik bankuak itzulitako txekeen ondorioz, eta abar. Tales diferencias pueden ser, por ejemplo, por el desfase de fechas (emisión de un cheque que no ha sido cobrado por el acreedor y, por tanto, no está registrado por el banco), recibos domiciliados pagados por el banco que lleguen a la empresa después de la fecha del Balance, cheques devueltos por el banco por falta de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Bankuko laburpenak kobratutako ordainagiriekin eta gordailuekin erkatu behar dira. - Los extractos bancarios deben cotejarse con los recibos cobrados y los depósitos existentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketen ekitaldi-amaierako banaketa berrikustea, dokumentazio egokiarekin (eskariak, irteera-albaranak, fakturak, kobratze-ordainagiriak eta abar), eragiketak osotara dauden egiaztatzeko. Revisar el corte de fin de ejercicio de las operaciones de ventas con la correspondiente documentación (pedidos, albaranes de salida, facturas, recibos de cobro, etc.), para verificar la integridad de las operaciones que los generan.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenta-eragiketen ekitaldi-amaierako banaketa berrikustea, dokumentazio egokiarekin (eskariak, irteera-albaranak, fakturak, kobratze-ordainagiriak eta abar), eragiketak osotara dauden egiaztatzeko. Revisar el corte de fin de ejercicio de las operaciones de ventas con la correspondiente documentación (pedidos, albaranes de salida, facturas, recibos de cobro, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza