miru-buztan Bilatu miru-buztan testuinguru gehiagotan

1
miru-buztan > cola de milano (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hiru modutan antola ditzakegu miru-buztanak: Las colas de milano pueden presentar tres disposiciones:

Materiala: Egurraren teknologia

Zainak moztuak dituztela uzten baditugu buztanak, miru-buztanaren izkina zorrotzak erraz puskatzen dira. Dejando las colas con la veta cortada, saltan fácilmente algunas esquinas agudas de la cola de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Parez pareko miru-buztanerako lotura (ikusi 422. irudia). Zur-erdika eta bi miru-buztan erabiliz egiten da. Empalme de colas de milano opuestas (figura 422). Suele hacerse a media madera, y con doble cola de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako lotura (ikusi 416. irudia). Empalme de cola de milano (fig. 416).

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako muntaiak egin behar dira saihetsetan, irekiak edo estaliak, eta, hondoa saihetsekin lotzeko, arteka eta mihia erabili behar dira. En éste se harán los ensambles de los costados a cola de milano, abiertas, o cubiertas, y el fondo se unirá a los costados mediante ranura y lengüeta.

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuko langara eserlekuaren oholean finkatzeko, gabilak erabili behar dira, baina, egurra heze badago, hobe da miru-buztanerako muntaia erabiltzea, ez kolatzea eta gabila bakarra erabiltzea; hartara, "joko libreari" bide ematen diogu. a La traviesa del asiento se asegura a la tabla del mismo por medio de tirafondos; pero, si la madera está húmeda, para permitir el "libre juego", será mejor ensamblarla a cola de milano, sin dar traviesa del asiento se asegura a la tabla del mismo por medio de tirafondos; pero, si la madera está húmeda, para permitir el "libre juego", será mejor ensamblarla a cola" target="_blank">traviesa del asiento se asegura a la tabla del mismo por medio de tirafondos; pero, si la madera está húmeda, para permitir el "libre juego", será mejor ensamblarla a cola, y con un solo tirafondo.

Materiala: Egurraren teknologia

Askotariko miru-buztanak erabil ditzakegu (ikusi 773.E, 733.F eta 733.G irudiak), Pueden verse tres modalidades de cola de milano en E, F, y G.

Materiala: Egurraren teknologia

eta bakunak izan daitezke miru-buztanak (ikusi 773.E eta 733.F irudiak), edo bi buztan egin ditzakegu eta buruak zeharka moztu (ikusi 733.G irudia). Las dos primeras, con cola de milano sencilla; y la tercera, con doble cola y testas cortadas al sesgo.

Materiala: Egurraren teknologia

Gramila erabiliz, miru-buztanen luzera adierazi behar dugu saihetsen muturretan. " Se señala con el gramil, en los extremos de los costados, la longitud de las colas de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Tiraderaren aurrealdea saihetsekin lotzeko, miru-buztanerako muntaia (erdi estalia edo estalia) erabiltzen dugu. Para enlazar el frente del cajón con los costados, se utiliza el ensamble de cola de milano semicubierta y cubierta.

Materiala: Egurraren teknologia

miru-buztan > cola de milano (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Puntzoien higidura orga edo irristailu puntzoi-etxeen bitartez gauzatzen da, eta orga edo irristailu horiek gidari angeluzuzenen edo miru-buztaneko gidarien gainean (zilindro formakoak ez dira ia inoiz ere) mugitzen dira. El movimiento de los punzones se da por unos carros o correderas portapunzones que se mueven sobre unas guías rectangulares o de cola de milano y rara vez cilí­ndricos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

miru-buztan bat edo torlojuekin segurtatutako ahokadura bat. en una cola de milano o en un encastre asegurado con tornillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Miru-buztan bidezko finkatzea. Fijación por cola de milano.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Miru-buztanaren formako gidariak orgetarako. Guías en cola de milano para los carros.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Miru-buztana (finkatze-elementua) Cola de milano (elemento de fijación)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Miru-buztana Cola de milano:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Miru-buztaneko gidariak V bikoitzeko gidariak bezala espazio gutxi hartzen duten norabide anitzeko euskarri onak dira. Las guías en cola de milano -al igual que las guías en doble V- son un buen soporte multidireccional que ocupa poco espacio.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Goialdean, plataforma zirkular bat eta plaka zirkularra kokatzeko eta finkatzeko balio duen miru-buztan formako edo T formako arteka zirkular bat ditu. Plakaren orientazioa linbo graduatu baten bidez kontrolatzen da, eta torlojuekin finkatzen da. En su parte superior provee una plataforma circular y una ranura en forma de cola de milano o en forma de T, también circular, que sirve para alojar y fijar la placa circular; cuya orientación se controla por un limbo graduado y se fija por tornillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zeharkako orga zeharka lerratzen da tornuaren ardatzera, orga nagusian mekanizatutako miru-buztan formako gidarietan zehar. El carro transversal se desliza transversalmente al eje de torno a través de las guías en forma de cola de milano mecanizadas en el carro principal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Orga orientagarria oinarri biribil baten goialdean mekanizatutako gidari batzuetan lerratzen da (gidari horiek ere miru-buztan formakoak dira). Oinarri biribil hori zeharkako orgaren goialdean muntatuta dago, linbo graduatua dagoen eremuan. El carro orientable se desliza sobre unas guías -también en forma de cola de milano- mecanizadas en la parte superior de una base redonda, que a su vez está montada en la parte superior del carro transversal, en la zona donde se encuentra el limbo graduado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea