espiga

1
ziri > espiga (111 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, hozka markatzen dugunean, kontuan izan behar dugu janguneak 11 mm kentzen dizkiola ziriari eta erretenak beste 11 mm kentzen dizkiola eta, horrenbestez, ahoaren zabalera hainbeste txikiagotu behar dugula. Bestetik, ziria markatzen dugunean jangunearen aldean, hutsunerik ez gelditzeko behar adina (11 mm) handiagotu behar dugu. a) Al señalar la escopleadura, se habrá de disminuir su ancho en 11 mm. que el rebajo comerá a la espiga, y unos 11 mm. aproximadamente que le comerá la canal, b) Al marcar la espiga por la cara del rebajo, se le dará el aumento correspondiente (11 mm.) para que no quede hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

Hozkak eta ziriak markatzeko, kontuan izan behar dira jangunea eta 45 graduko angelua (ikusi 775. irudia). Al marcar escopleaduras y espigas, téngase en cuenta el rebajo y el inglete (fig. 775).

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur horrexetatik abiatuta, ziriaren luzera markatu behar dugu langara bakoitzean, goiko ertzean seinale txiki bat eginez, eta ziriaren luzerak izan behar du langaluzearen lodiera baino pixka bat handiagoa. Desde dicho extremo, se marca en cada travesano, con una pequeña señal en su borde superior, la longitud de espiga algo mayor que el grueso del larguero.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera kolatu eta, falkak erabiliz, zirien ahokadura finkatu behar dugu. Eskailera are seguruagoa izan dadin, multzoa indartu ere egiten dugu, larakoak iltzatuz langara batean bai eta hurrengoan ez (ikusi 949. irudia). Se encola la escalera y se asegura con cuñas el encaje de las espigas; y, para mayor seguridad, se refuerza el conjunto con clavijas en travesanos alternos (fig. 949).

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaiako pieza bertikalak izan dezake ziria (ikusi 593. irudia), pieza horizontala eta pieza kurbatura ahokatzeko. En el ensamble de la figura 593 la pieza vertical lleva la espiga que encaja con la horizontal y la curvada.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza zuzenak ziria du, eta okerrak, hozka. La pieza recta lleva la espiga, y la curva la escopleadura.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza angelu zuzenean aho-ziri bakunez elkartuz, lortzen dugu ziria ez egotea ikusgai ahoaren beste aldean. En ésta no se ve la espiga en la parte opuesta de la mortaja.

Materiala: Egurraren teknologia

Erdi ezkutuan gelditzen da ziria. La espiga queda semiescondida.

Materiala: Egurraren teknologia

Berdin dio zer lodia den ziria, piezaren erdian mihiztatzen baitugu. Es indiferente el grueso de la espiga, ya que el ensamble se hace en el centro de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Ziri irekiko T erako muntaia (ikusi 356. irudia). Ensamble en T con espiga abierta (fig. 356).

Materiala: Egurraren teknologia

ziri > espiga (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, saiatu behar dugu oholtxoak doitzen ziri biribilen araberako tolerantzia kontuan hartuz. Para esto, se procurará hacer el ajuste con la tolerancia adecuada a las espigas redondas.

Materiala:

2
buru > espiga (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerealen burua izan daiteke infloreszentzia konposatu bat (garia garagarra eta zekalea), panikula bat (oloa, arroza) edo artaburu bat (artoa . La espiga de los cereales puede ser una inflorescencia compuesta (Trigo cebada y centeno) una panícula (Avena,Arroz) o mazorca (Maíz).

Materiala: Nekazaritza

Azken hostoaren zorrotik alearen burua ikusten hasten da. La espiga comienza a hacerse visible desde la vaina de la última hoja

Materiala: Nekazaritza

Ar loraketatik 8-10 egun igarota, hostoen galtzarbeko ernamuinen kopuru aldagarri batek lore emerantz egiten du (burua edo artaburua). Transcurridos 8 – 10 días desde la floración masculina un número variable de yemas axilares de las hojas evolucionan hacia la flor femenina (espiga o mazorca).

Materiala: Nekazaritza