gabila

1
gabila > tirafondo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seguruagoa izan dadin eta itxura hobea izan dezan, iltzatu beharrean, 3,5 x 2 cm inguruko burdinazko xafla txikiz finkatu behar da eserlekua (ikusi 720. irudia), eta bi gabila lotu behar zaizkio: eserlekuan bata eta langaran edo oinean bestea. Este, para más seguridad y presentación, en vez de ir clavado, se sujeta como indica la figura 720, o sea, por medio de chapitas de hierro de 3"5 X 2 cm. aproximadamente, en las cuales se atornillan dos tirafondos: uno en el asiento y otro en la traviesa o en el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Buru lauko gabilak erabiliz. Letoizko edo metal zurizko egur-etxeetan (obalotxoetan) sartzen ditugu gabilak. b) Con tirafondos de cabeza plana, alojados en guardamaderas de latón o de metal blanco (ovalillos).

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik, eserlekua jarri behar da; langara baten gainean jarri behar da, eta langarak ziri biribila izan behar du muturretan, eserlekua mugigarria bada. Eserlekuaren gainean, beste langara bat jarri behar da, topearena egiteko, eta ziri biribileko beste langara bat jarri behar da beheko aldean. Bizkarra jarri behar da; pixka bat okerra izan behar du bizkarrak, eta gabilen bidez finkatu behar da oinetan. Se coloca primero el asiento, que va sobre una traviesa con espiga redonda en sus extremos (si es movible); una traviesa de sobre asiento, que le sirve de tope; traviesa inferior con espigas redondas, y el respaldo (algo curvo), que se sujeta a los pies por medio de

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuko langara eserlekuaren oholean finkatzeko, gabilak erabili behar dira, baina, egurra heze badago, hobe da miru-buztanerako muntaia erabiltzea, ez kolatzea eta gabila bakarra erabiltzea; hartara, "joko libreari" bide ematen diogu. a La traviesa del asiento se asegura a la tabla del mismo por medio de tirafondos; pero, si la madera está húmeda, para permitir el "libre juego", será mejor ensamblarla a cola de milano, sin dar cola, y con un solo tirafondo.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, muntaiak indartu behar ditugu puntapaxez edo, are hobeto, gabilaz. Para ello, los ensambles se reforzarán con puntas, y mejor con- tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia

Mahaien azalak finkatzeko, egurrezko giltzak erabili behar ditugu, azalak beteak badira batez ere. Langaretan mihiztatu behar ditugu giltzak, aho motza eta ziria erabiliz, eta gabila erabiliz finkatu behar ditugu taulan (ikusi 739. irudia). a Los sobres de las mesas, principalmente si son macizos, se sujetan con llaves de madera, ensambladas en las traviesas con espiga corta y mortaja, y sujetas al tablero con el tirafondo (fig. 739).

Materiala: Egurraren teknologia

a) Buru biribileko edo buru elipsoidaleko gabilak erabiliz. a) Con tirafondos de cabeza redonda o de gota de sebo.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabearen lodieraren laurden bateko lodiera duen eta mailagainaren lodieraren adinako zabalera duen arteka eginez eta arteka puntapaxez edo gabilaz finkatuz. " Abriendo una ranura de un cuarto de grueso de la zanca, y un ancho correspondiente al grueso de la huella, y asegurándola con puntas o tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia

5) Langaluzeen muturrean, langara ahokatu behar dugu, zur-erdika, gabila erabiliz. Plataformaren ostikoa da langara hori, eta torlojuz finkatzen dugu plataforma. 5) En el extremo de los largueros, se ensambla una traviesa a media madera con tirafondos, que sirva de estribo a la plataforma, la cual a su vez se atornilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Gabilak erabiltzen ditugu elementu guztiak lotzeko. a Todas las uniones se hacen con tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia