orientazio

1
orientazio > orientación (64 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baliabide horietako bakoitzak ekipo profesionalak ditu, dagozkien beharrezko baliabideekin, betiere garapen sozialerako, pertsonalerako, autonomorako eta komunitateko garapenerako arazoak izateagatik gizarte-problematika duten herritarrei eta familiei laguntza eta orientazioa eskaintzeko. Cada uno de estos recursos dispone de unos equipos profesionales, con los medios necesarios correspondientes, para dar apoyo y orientación a los ciudadanos y a las familias, que viven una problemática social que les impide su desarrollo social, personal, autónomo y comunitario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kasuen informazioa, orientazioa eta jarraipena. Información, orientación y seguimiento de casos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Orientazio-prozesu guztietan oinarrizko hiru galderei erantzun behar zaie: - En todo proceso de orientación es necesario dar respuesta a tres preguntas básicas:

Materiala: Komunikazio alternatiboa

ORIENTAZIO MOTAK: TIPOS DE ORIENTACIÓN:

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Sintomek jarraitzen badute edo aurreko paragrafoan aipatu ez dugun sintomaren bat azalduz gero, ikastetxeek, aholkatzen dituen pediatraren aginduei jarraiki, haurraren pediatraren txostena eskatu ahal dute, non diagnosi-orientazioa eta kutsakorra ez dela dioen bermea jaso behar diren. En caso de persistir o presentarse otro tipo de sí­ntomas diferentes a los nombrados en el párrafo anterior, los centros podrán exigir, de acuerdo con el pediatra que les asesora, un informe del pediatra del niño o niña donde conste la orientación diagnóstica y la garantía de no contagiosidad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Gorputz-kontaktuzkoak (korapiloak); oso mugituak (punteria hipikoa), gorputz-eskemakoak (kendu eta jarri); espazio-orientaziokoak (puntu kardinalak). De contacto corporal (nudos); muy movidos (puntería hí­pica); de esquema corporal (quita y pon); de orientación espacial (los puntos cardinales).

Materiala: Jolasaren metodologia

Orientazio gisa, oinarrizko ordutegi bat hau izan daiteke: Para que sirva de orientación un horario base puede ser el siguiente:

Materiala: Jolasaren metodologia

Denboraren eta espazioaren eskemak garatzea (orientazioa eta antolamendua). Desarrollar los esquemas temporal y espacial (orientación y organización).

Materiala: Jolasaren metodologia

Hezitzaileak jardueraren dinamizatzailea izan behar du, eta, aldi berean, jolasa libre izan dadin utzi behar du; hau da, batzuetan, hasieran batez ere, beharrezkoa izaten da haur batzuei orientazio edo iradokizun txikiak ematea haien sormena pizteko, baina, lehen une hori gaindituta, hezitzaileak jolasa bere kasa garatzen utzi behar du. El educador debe ser el dinamizador de la actividad y a la vez debe permitir que el juego sea libre, es decir, que a veces, básicamente al principio, a algunos niños es necesario darles pequeñas orientaciones o sugerencias para estimular su ingenio, pero una vez superado este primer momento el educador debe retirarse y dejar que el juego se desarrolle libremente.

Materiala: Jolasaren metodologia

I Saioaren iraupena haurren adinaren araberakoa izango da, baina, orientazio gisa, gomendagarria da haur-hezkuntzan 20-90 minutu bitartekoa izatea, txokoz egun berean aldatzen den ala ez kontuan hartuta. I La duración de la sesión dependerá de la edad de los niños, pero como orientación se recomienda que en los centros de educación infantil oscile entre 20 y 90 minutos, en función de si se rota de rincón el mismo día o no.

Materiala: Jolasaren metodologia