herentzia Bilatu herentzia testuinguru gehiagotan

1
herentzia > herencia (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontuan hartu behar dugu herentziak norabide bakarrean lan egiten duela; azpiklaseak edo klase haurrak bere klase gurasoaren edo superklasearen ezaugarriak heredatzen ditu, baina klase gurasoak ez ditu haurraren ezaugarriak. Debemos tener en cuenta que la herencia solo trabaja en una dirección, la subclase o clase hija hereda las caracterí­sticas de su clase padre o superclase, pero la clase padre no posee las caracterí­sticas de la hija.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zer den Herentzia PHPn eta nola inplementatu Qué es la Herencia en PHP y como implementarla

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Herentziaren 1. adibidea Testu guztiak estilo hau dauka definituta: Letra-tipoa:Verdana, Tamaina:x-small, Ezkerreko marjina:0.25in, Eskuineko marjina:0.25in, baina lerro zati hau beste kolore batekoa da, gainerako propietateak gordeta, eta horrek interesgarri egiten du herentzia eta estilo heredatuen zati zehatzak aldatzeko aukera. Ejemplo 1 de herencia Todo el texto tiene definido el estilo Fuente:Verdana, Tamaño:x-small, Margen izquierdo:0.25in, Margen derecho:0.25in, pero este trozo de lí­nea es de un color distinto, conservando el resto de propiedades, y eso hace interesante la herencia y la posibilidad de cambiar en partes concretas los estilos heredados.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Estiloen herentzia Herencia de estilos

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTML etiketen multzoan, beren baitan beste batzuk dauzkaten etiketen hierarkia bat finka dezakegu, herentzia-erlazio bat izateko. En el conjunto de las etiquetas HTML podemos establecer una jerarquía de etiquetas que contienen a otras, para darnos una relación de herencia.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Izenak adierazten duenez, herentziaren kontzeptua klase bat sortzen dugunean aplikatzen da, jadanik definitutako baten metodoak eta atributuak jasoko baititu; orduan, sortu dugun klasea azpiklasea izango da. Como su nombre indica el concepto de herencia se aplica cuando creamos una clase, que va a heredar los métodos y atributos de una ya definida, entonces la clase que hemos creado es una subclase.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Herentziak hainbat geruza izan ditzake; adibidez, C klase bat izan dezakegu, Bren azpiklasea, eta azken hori Aren azpiklasea izan. C azpiklaseak bere guraso diren klaseen atributuak eta metodoak heredatu eta gainidatziko ditu, kasu honetan Arenak eta Brenak. La herencia puede tener muchas capas de profundidad, por ejemplo podemos tener una clase C que es subclase de B y está última ser subclase de A, la subclase C heredará y sobrescribirá aquellos atributos y métodos de sus clases padres, en este caso A y B.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak