citoplasma Bilatu citoplasma testuinguru gehiagotan

1
Animalia-zelula tipikoaren eskema, osagai azpizelularrak erakusten. Organuluak:(1) nukleoloa, (2) nukleoa, (3) erribosoma (puntu txikiak), (4) besikula, (5) erretikulu endoplasmatiko pikortsua, (6) Golgiren aparatua, (7) zitoeskeletoa, (8) erretikulu, endoplasmatiko leuna, (9) mitokondrioak. (10) bakuoloa, (11) zitoplasma, (12) lisosoma, (13) zentrioloak zentrosoman
Animalia-zelula tipikoaren eskema, osagai azpizelularrak erakusten. Organuluak:(1) nukleoloa, (2) nukleoa, (3) erribosoma (puntu txikiak), (4) besikula, (5) erretikulu endoplasmatiko pikortsua, (6) Golgiren aparatua, (7) zitoeskeletoa, (8) erretikulu, endoplasmatiko leuna, (9) mitokondrioak. (10) bakuoloa, (11) zitoplasma, (12) lisosoma, (13) zentrioloak zentrosoman
zitoplasma > citoplasma (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
AGRANULOZITOAK (granulorik gabeko zitoplasma): AGRANULOCITOS (citoplasma sin gránulos):

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

GRANULOZITOAK (granulodun zitoplasma): GRANULOCITOS (citoplasma con gránulos):

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Granulozitoak zitoplasma osoa pikorrez beteta duten GZ-k dira. Zelula hauek 3 motatakoak izan daitezke, pikor horien osaerari erreparatuz. Los granulocitos son los GB que tienen todo su citoplasma lleno de gránulos y que a su vez pueden ser de 3 tipos según cuál sea la composición de esos gránulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste taldekoak, agranulozitoak, zitoplasman pikorrik ez duten GZ-k dira. Agranulozitoen artean 2 motatako zelulak daude: El otro grupo los agranulocitos son los GB que no poseen en el citoplasma gránulos, en el que hay células de 2 tipos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hauek dira gehien ditugunak, leukozito guztien %60-70 baitira. Zelula biribilak dira; haien nukleoak 2 eta 6 lobulu artean ditu, eta zitoplasma oso pikor txikiz eta ugariz betea dute. Son las más abundantes ya que constituyen entre el 60-70% del total de leucocitos, y son células redondeadas cuyo núcleo tiene entre 2 y 6 lóbulos con el citoplasma lleno de gran cantidad de gránulos de tamaño muy pequeño.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere. Nukleoan lobuluak dituzte (bi lobulu), eta zitoplasma pikorrez betea dute (pikor horiek neutrofiloen pikorrak baino handiagoak dira). Son también células redondeadas con el núcleo lobulado (dos lóbulos) y el citoplasma lleno de gránulos que tienen mayor tamaño que los neutrófilos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere, eta nukleo lobulatua eta pikorrez beteriko zitoplasma dituzte Pikor horiek oso handiak dira, eta batzuetan nukleoa ezkutatu edo estali ere egiten dute. Son también células redondeadas con el núcleo lobulado y el citoplasma lleno de gránulos que son de gran tamaño y que incluso llega a enmascarara o tapar el núcleo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zitoplasma txikia da, eta ez du pikorrik. El citoplasma, que es pequeño, carece de gránulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Leukozitorik handienak dira. Zelula biribilak dira, nukleoak ferra-forma du eta zitoplasmak ez du organulurik. Son los leucocitos de mayor tamaño, siendo éstas células redondeadas con el núcleo de forma de herradura y citoplasma sin orgánulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Berez zitoplasma-zatiak dira. Gutxi gorabehera 250.000/mm3 ditugu, eta oso garrantzitsuak dira, odola gatzatzeko ardura dutelako. Son en realidad fragmentos de citoplasma de los que tenemos aproximadamente 250.000/mm3 y que tienen gran importancia porque se encargan de la coagulación sanguí­nea.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak