barizela Bilatu barizela testuinguru gehiagotan

1
Barizelaren babak dituen haurra.
Barizelaren babak dituen haurra.
barizela > varicela (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esan daiteke, adibidez, barizela-agerraldi batek %30eko erikortasuna izan duela, denbora jakin batean 10 haurretik 3k gaixotasun hori izan badu. Se puede decir por ejemplo que un brote de varicela ha tenido una morbilidad del 30%, si 3 de cada 10 niños se han visto afectados por esta enfermedad en un tiempo determinado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ohikoenak elgorria, errubeola, barizela, bat-bateko exantema eta hazizurriak dira. Las más significativas son el sarampión, la rubéola, la varicela, el exantema súbito y las paperas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorria, barizela edo gripea dira birusek sortzen dituzten beste gaixotasun batzuk. Otras enfermedades causadas por virus son el sarampión, la varicela o la gripe.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Barizela izanez gero: Varicela:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Exantemak izaten dituzten gaixotasunen espektro zabala ikusi dugu aurretik (elgorria, barizela eta abar); gaixotasun horietako bakoitzak bere adierazpenak dituenez, medikuak diagnostikatu behar du zer gaixotasun den eta zenbateko larritasuna duen. Se ha visto un amplio de enfermedades exantémicas (sarampión, varicela, etc.) y cada una presenta sus propias manifestaciones por lo que será el médico quién diagnostique la enfermedad y su gravedad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

B hepatitisa (c), barizela (b) Hepatitis B (c) Varicela (b)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

(b) Barizelaren kontrako txerto unibertsala 12-15 hilabete arteko haur osasuntsuei ematea gomendatzen da. 11-12 urte izan, txertoa jarri ez eta gaixotasuna igaro ez dutela dioen historia kliniko frogagarria aurkezten duten haurrak ere txertatu egin behar dira selektiboki. (b) La vacuna universal contra la varicela se recomienda en niños sanos entre los 12 y los 15 meses; los niños que a los 11 o 12 años no hayan sido vacunados, y presenten historia clí­nica fehaciente de no haber pasado la enfermedad, también deben ser vacunados selectivamente.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Barizela (b), hirukoitz birikoa (elgorria - errubeola parotiditisa) Varicela (b) Triple ví­rica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

HIESa eta barizela dira, haurdunaldian sortzen badira, fetuari kalte egin diezaioketen beste infekzio batzuk; beraz, hori kontuan hartu behar da, hau da, babestu egin behar da HIESaren birusa kutsatzeko arriskua badago, barizela duten pertsonekin harremanak izatea saihestu behar da... Otras infecciones que pueden dañar al feto si se producen durante la gestación son el SIDA y la varicela, por lo que se tendrá que actuar en consecuencia, es decir, usando protección en caso de riesgo de contagio del virus del SIDA, evitar entrar en contacto con personas infectadas por la varicela, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Barizela duten haurrek etxean egon behar dute barizela-erupzioa izan eta hurrengo 5 egunetan, edo lesioak zarakarra bihurtu arte. Los niños con varicela deben permanecer en casa durante 5 días después del principio de la erupción de la varicela o hasta que las lesiones se conviertan en costras.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna