elgorri Bilatu elgorri testuinguru gehiagotan

1
elgorri > sarampión (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elgorria duen pertsonak ikastetxeetatik urrun egon behar du, gutxienez, erupzioa agertu eta lau egun igaro arte. Una persona con sarampión debe permanecer lejos del centro educativo por lo menos cuatro días después de la aparición de la erupción.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ohikoenak elgorria, errubeola, barizela, bat-bateko exantema eta hazizurriak dira. Las más significativas son el sarampión, la rubéola, la varicela, el exantema súbito y las paperas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorria, barizela edo gripea dira birusek sortzen dituzten beste gaixotasun batzuk. Otras enfermedades causadas por virus son el sarampión, la varicela o la gripe.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorria izanez gero: Sarampión:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Exantemak izaten dituzten gaixotasunen espektro zabala ikusi dugu aurretik (elgorria, barizela eta abar); gaixotasun horietako bakoitzak bere adierazpenak dituenez, medikuak diagnostikatu behar du zer gaixotasun den eta zenbateko larritasuna duen. Se ha visto un amplio de enfermedades exantémicas (sarampión, varicela, etc.) y cada una presenta sus propias manifestaciones por lo que será el médico quién diagnostique la enfermedad y su gravedad.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Difteria Tetanosa Kukutxeztula (DPT), I, II eta III poliomielitisa, hirukoitz birikoa (elgorria errubeola parotiditisa) Difteria - Tétanos - Tos ferina (DTP) Poliomielitis I, II, III Triple ví­rica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Barizela (b), hirukoitz birikoa (elgorria - errubeola parotiditisa) Varicela (b) Triple ví­rica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorriak ondorio larriagoak izaten ditu haur zaharxeagoetan eta nerabeetan. Los efectos del sarampión son más graves en niños mayores y adolescentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorriaren kontrako txertoa hazizurrien eta errubeolaren kontrakoarekin batera ematen da (hirukoitz birikoa). La vacuna del sarampión se administra junto a la de las paperas y la rubéola (Triple ví­rica).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Errubeola gaixotasun exantematikoa da, eta oinarrizko lesioa indarra galdu duen elgorriaren antzeko makula-papulosak dira. La rubéola es una enfermedad exantemática cuya lesión elemental son las máculo-papulosas semejantes a las de un sarampión atenuado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna