hepatitis Bilatu hepatitis testuinguru gehiagotan

1
hepatitis > hepatitis (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Difteria Tetanosa Kukutxeztula (DPT), I, II eta III poliomielitisa, B motako Haemophilus influenzae, C meningitisa, B hepatitisa. Difteria - Tétanos - Tos ferina (DPT) Poliomielitis I, II, III Haemophilus influenzae tipo B Meningitis C Hepatitis B

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hepatitisa izanez gero: Hepatitis:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasunaErizaintzako oinarrizko teknikak

B hepatitisa (c), barizela (b) Hepatitis B (c) Varicela (b)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

(a) B hepatitisaren kontrako txertoa 0-2-6 hilabeteetan edo 2-4-6 hilabeteetan eman behar da. a) La vacuna contra la hepatitis B se puede administrar o bien en los meses 0-2-6 de edad, o bien en los meses 2-4-6.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

(c) Adin honetan txertoa jartzea komeni zaie aurretik B hepatitisaren kontra txertoa jarri ez zaienei. Jarraibidea hauxe da: lehenengo dosia, bigarren dosia lehenengoa eman eta handik bi hilabetera, eta hirugarrena, lehenengoa eman eta sei hilabetera. (c) Se recomienda vacunar a esta edad a los niños no vacunados previamente contra la hepatitis B; la pauta es una primera dosis, la segunda dos meses después de la primera y la tercera seis meses después de la primera.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

B hepatitisa (a) Hepatitis B (a)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Mendekotasun-jokaeraren ondoriozko kalte fisikoen maila (GIBak sortutako infekzioa, hepatitisa...). Grado de deterioro fí­sico debido a la conducta adictiva (existencia de infección por VIH+, hepatitis...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

hiesa, tuberkulosia, hepatitisa... sida, tuberculosis, hepatitis...

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, alkoholismoaren, drogazaletasunaren, HIESaren, hepatitisaren eta mota guztietako patologia psikiatrikoen inguruko arazoak direnean. Por ejemplo, cuando se presentan problemas con el alcoholismo, la drogadicción, el SIDA, la hepatitis y todo tipo de patología psiquiátrica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

hepatitis > hepatitis (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hepatitisa izanez gero: Hepatitis:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasunaErizaintzako oinarrizko teknikak

B eta C hepatitisa. Hepatitis B y C.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hepatitisaren sintomak era askotakoak dira; batzuetan ez du sintomarik ematen, beste batzuetan min horia (ikterizia) izaten da (larruazalaren eta mukosen kolore horia), nekea, gibeleko mina eta abar. Los sí­ntomas de la hepatitis son muy variados, en ocasiones son asintomáticos, otras veces cursan con ictericia (color amarillo de piel y mucosas), cansancio, dolor en el hí­gado, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

A hepatitisa Hepatitis A

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

B hepatitisa Hepatitis B

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hepatitis birikoak, beste batzuk Hepatitis ví­ricas, otras

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta