errubeola Bilatu errubeola testuinguru gehiagotan

1
errubeola > rubéola (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ohikoenak elgorria, errubeola, barizela, bat-bateko exantema eta hazizurriak dira. Las más significativas son el sarampión, la rubéola, la varicela, el exantema súbito y las paperas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Errubeola izanez gero: Rubéola:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Difteria Tetanosa Kukutxeztula (DPT), I, II eta III poliomielitisa, hirukoitz birikoa (elgorria errubeola parotiditisa) Difteria - Tétanos - Tos ferina (DTP) Poliomielitis I, II, III Triple ví­rica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Barizela (b), hirukoitz birikoa (elgorria - errubeola parotiditisa) Varicela (b) Triple ví­rica (Sarampión - Rubéola - Parotiditis)

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Bigarrenik, prebentzioa higiene-neurri zehatz batzuetan oinarrituko da; esate baterako, errubeolaren aurkako txertoa hartu behar da (haurra sortu baino 6 hilabete lehenago), txikitan edo nerabezaroan txertoa hartu ez bazen, haurdunaldian ez infektatzeko eta, horrenbestez, haurrak izan ditzakeen malformazioak saihesteko. En segundo lugar la prevención se basará en una serie de medidas higiénicas concretas, por ejemplo la vacunación contra la rubéola (6 meses antes de la concepción), en caso de no haber sido vacunada de niña o de adolescente, para evitar la infección durante el embarazo y por lo tanto posibles malformaciones.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Txertoarekin ez da ez gaixotasunik pasatzen ezta kutsatzen ere, eta, horrenbestez, jaioberrien sortzetiko errubeola ikaragarria saihesten da. Con la vacuna se evita tanto padecer como transmitir la enfermedad y por lo tanto la temida rubéola congénita en los recién nacidos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorriaren kontrako txertoa hazizurrien eta errubeolaren kontrakoarekin batera ematen da (hirukoitz birikoa). La vacuna del sarampión se administra junto a la de las paperas y la rubéola (Triple ví­rica).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Errubeola Rubéola

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Errubeola gaixotasun exantematikoa da, eta oinarrizko lesioa indarra galdu duen elgorriaren antzeko makula-papulosak dira. La rubéola es una enfermedad exantemática cuya lesión elemental son las máculo-papulosas semejantes a las de un sarampión atenuado.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Elgorria Errubeola - Barizela Sarampión Rubéola Varicela

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna