turismo-destino

1
turismo-destino > destino turístico (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
• Turismo-destinoen dinamizazio turistikorako planak ezartzea. • Implementación de planes para la dinamización turí­stica de destinos turí­sticos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

MTEk OMT.Sbest kalitate-ziurtagiria ematen du, zeinaren bidez aitortzen baita mundu osoko turismo-destinoen garapenaz eta sustapenaz arduratzen diren erakunde publiko edo pribatuen kudeaketaren bikaintasuna. La OMT otorga el certificado de calidad OMT.Sbest, por el que reconoce la excelencia en la gestión de instituciones públicas o privadas encargadas del desarrollo y promoción de destinos turí­sticos de todo el mundo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Aitorpen horren helburua da turismo-destinoen lehiakortasuna eta arrakasta areagotzen laguntzea ematen dituzten zerbitzuak hobetuz. La finalidad de este reconocimiento es contribuir al aumento de la competitividad y al éxito de los destinos turí­sticos a través de la mejora de los servicios que prestan.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ia turismo-destino guztietan dauden hotel-establezimenduak, turismo-apartamentuak, turismo-kanpalekuak, landa-ostatuak eta abar, baita hain hedaturik ez dauden beste osatu modalitate batzuk ere, hala nola opor-hiriak, herri huts berrituak eta oporretako etxebizitza turistikoak. establecimientos hoteleros, apartamentos turí­sticos, campamentos de turismo, alojamientos rurales, etc., presentes en prácticamente todos los destinos turí­sticos, así­ como algunas modalidades de alojamiento no tan extendidas, como las ciudades de vacaciones, pueblos recuperados o viviendas turí­sticas vacacionales.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

bidaiariak garraiatzeko eta haiek turismo-destino batez, turismo-baliabide jakin batez edo gertaera jakin batez gozatzeko autobusez, minibusez edo antzeko garraiobidez egiten diren desplazamenduak dira. son desplazamientos realizados para transportar viajeros y permitir que estos disfruten de un destino turí­stico, un recurso turí­stico determinado o un evento puntual, usando para ello el medio de transporte autocar, minibús o similar.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo Sailaren helburua hauxe da, webgunean diotenez: «turismo-destinoen sustapena eta hedapena, tokiko turismo-produktuen azterketa eta diseinua, eta tokiko turismo-baliabideak sortzea eta balioztatzea herritarrak eta tokiko gainerako eragile sozioekonomikoak sentsibilizatuz eta inplikatuz». El írea de Turismo, como afirman en su web, tiene por objeto «la promoción y difusión de los destinos turí­sticos, el estudio y diseño de estrategias de productos turí­sticos locales, y la creación y puesta en valor de los recursos turí­sticos locales basándose en la sensibilización e implicación de la ciudadanía y demás agentes socioeconómicos locales».

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ETC, European Travel Comission (Europako Turismo Batzordea), 1948an sortu zen, Norvegian, eta 39 herrialdetako turismo-bulego nazionalek osatzen dute, Europa atzerrian turismo-destino gisa saltzeko. La ETC, siglas de European Travel Comission (Comisión Europea del Turismo), fue creada en 1948 en Noruega y está formada por las Oficinas Nacionales de Turismo de 39 paí­ses con el objetivo común de promocionar y vender Europa como destino turí­stico en el exterior.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Espainia nazioarteko merkatuetan turismo-destino gisa sustatzeko ekintzak planifikatzea, garatzea eta gauzatzea. • La planificación, el desarrollo y la ejecución de actuaciones para la promoción de España como destino turí­stico en los mercados internacionales.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Hotel-bilatzaileak. Batzuetan, hauek turismo-destinoaren arabera edo turismo motaren arabera (hondartzakoa, landakoa, hirikoa....) bereizten dira. • Buscador de hoteles, que se diferencian en algunos casos por destinos turí­sticos o por tipos de turismo (de playa, rural, de ciudad, etc.).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-destinoetan bada errepide bidezko garraio mota bat, destinoko lekurik interesgarrienetan zehar ibiltzen dena: «turismo-trena». En los destinos turí­sticos existe un tipo de transporte por carretera denominado «tren turí­stico» que recorre los principales lugares de interés del destino.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

turismo-destino > destino turístico (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estatu mailako turismo-destinoak dira Mexikoko mugatik hurbil dauden misio espainiarrak eta eragin kolonialeko herriak (El Paso eta San Antonio, adibidez), eta Big Bend basamortu-ekosistema. Las misiones españolas y las ciudades de fuerte influencia colonial como El Paso y San Antonio, cerca de la frontera con Méjico son junto al ecosistema desértico de Big Bend , destinos turí­sticos de rango estatal.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Valentziako Erkidegoa turismo-destino lehiakorra izatea. Posicionar competitivamente la Comunidad Valenciana como destino turí­stico.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Bezeroak eta helburuko publikoa bereizten jakin behar da, eta ulertu behar da enpresa eta turismo-destinoentzat zergatik den hain garrantzitsua kontsumitzaileen buruan irudi ona izatea. Hemos de saber diferenciar perfectamente entre lo que es un cliente y un público objetivo y además comprender por qué es importante para las empresas y para los distintos destinos turí­sticos, conseguir un buen posicionamiento en la mente de los consumidores.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Turismo-destino batek, edozein dela ere, kalitatezko turismo-esperientziak eskaini behar ditu, epe luzean irauteko asmoarekin, askotan esan dugun bezala. El destino turí­stico sea éste cual fuere, debe facilitar como hemos venido diciendo, una experiencia turí­stica de calidad, con el principal fin de conseguir mantenerse a largo plazo.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Karibea turismo-destino oso erakargarria da pertsona askorentzat. El Caribe, como destino turí­stico, tiene una imagen muy atrayente para gran cantidad de personas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Espainiar Mediterraneoko eremu guztia turismo-produktuez beteta zegoenez eta turistak masiboki joaten zirenez, pixkanaka turismo-destino gisa zuen irudia txartzen hasi zen. Al estar toda la zona del Mediterráneo español con sobresaturación por la el tipo de producto turí­stico y la afluencia masiva de gente, poco a poco comenzó un deterioro de la imagen que teníamos como destino turí­stico.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Ondoren, AMIA sistema erabiliko dugu Valentziako Erkidegoa turismo-destino gisa aztertzeko. A continuación, vamos a aplicar este tipo de sistema de trabajo (DAFO) a la Comunidad Valenciana como destino turí­stico.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Argi ikusten da turismo jasangarria lortzeko lanean ari direla, Valentziako Erkidegoko sektoreko enpresek eta turismo-destinoek ingurumen-kudeaketa ezarri baitute. Que realmente se trabaja para conseguir el turismo sostenible, se ve claramente en la implantación de la gestión medioambiental en las empresas del sector y en los destinos turí­sticos de nuestra Comunidad.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Sektore publikoak eta pribatuak lantzen dituzten puntu horiek guztiak dira garrantzitsuak, eta bakoitzak eragin handia eta zuzena du turismo-kalitatea hobetzean; ondorioz, turismo-destino hobea lortzen da. Todos los puntos sobre los que trabaja tanto el sector público como el privado son importantes y todos ellos van a repercutir en un aumento sustancial de la calidad turí­stica, lo que beneficia sin lugar a duda nuestro destino turí­stico.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea