erosahalmen Bilatu erosahalmen testuinguru gehiagotan

1
erosahalmen > poder adquisitivo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bezero motak ez du profil jakin bat adinari, interesei, erosahalmenari eta abarri dagokienez; beraz, aisia eta atseden bila dabilen segmentu ororen interesekoa izan daiteke turismo mota hau, zeinaren erakargarri nagusiak kostaldeko turismo-baliabidek eta klima ona baitira. El tipo de cliente no tiene un perfil especí­fico en cuanto a edad, intereses, poder adquisitivo, etc., por tanto, cualquier segmento que busque esparcimiento y descanso teniendo como motivo de atracción principal los recursos turí­sticos del litoral y el buen clima puede estar interesado en este tipo de turismo.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Tipologia honetako bezeroa klase ertain-altukoa izaten da, nolabaiteko erosahalmen bat baduena eta joaten den destinoko alderdi kulturalak ezagutzeko interesa duena (hango kultura, historia, hizkuntza eta abar). El cliente de esta tipología suele ser de clase media-alta, con cierto poder adquisitivo y con un claro interés por descubrir los aspectos culturales más relevantes del destino que visita (su propia cultura, su historia, su lengua, etc.)

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Erosahalmen handia • Alto poder adquisitivo

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Erosahalmen txikia • Bajo poder adquisitivo

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Erosahalmen txikia eta bidaiatzeko denbora libre asko dute • Bajo poder adquisitivo y mucho tiempo libre para viajar

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Askotariko turistak biltzen ditu, beraz: golfa egiten duten turistetatik (erosahalmen handikoak) edo ehiza eta arrantza egiten dutenetatik hasi, eta abentura-kirolak egiten dituztenetaraino, hala nola eskalada eta parakaidismoa (arriskuzaleak). Se trata pues de una actividad que engloba turistas de muy diversa í­ndole, ya que va desde el turista que practica golf (un turista con alto poder adquisitivo), o la caza y pesca, hasta el turista que practica deportes de aventura como escalada o paracaidismo (amante del riesgo).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Golfeko turistak erosahalmen handia du, kalitate zerbitzuak eskatzen ditu eta prest dago haien truke ordaintzeko. Gainera, martxoan, apirilean eta urrian bidaiatzen du, eta, horri esker, denboraldiak luzatzen eta urtarokotasuna murrizten laguntzen du. El turista de golf goza de un alto poder adquisitivo, demanda servicios de calidad y está dispuesto a pagar por ello; además, viaja en los meses de marzo, abril y octubre, lo que ayuda a prolongar las temporadas y a reducir la estacionalidad.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura