teila zeramiko

1
teila zeramiko > teja cerámica (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hasiera batean, itxitura iragazgaizteko lana teila zeramikozko edo hormigoizko estalduaren esku uzten da, baina, estalduaren materialarekin zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio (kolpeak; hausturak, mantentzearen ardura dutenak gainetik igarotzen direlako; haizea; eta abar), estalduran jarritako konfiantza hori ez da nahikoa izaten normalean. La impermeabilización del cerramiento se le encomienda en principio a la propia cubrición de teja cerámica o de hormigón, pero esta confianza se trunca no imputable al material cubriente por motivos ajenos, como son golpes, roturas por tránsito de personas ajenas al mantenimiento, viento, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Babes astuna (3): teila zeramikoek, hormigoizko edo arbelezko piezek edo asfalto-plakek osatua. Protección pesada (3); originada por la instalación de piezas de teja cerámica u hormigón, pizarra o placas asfálticas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Fenol-taularako beste estaldura-aukera batzuk ere izan daitezke baliagarri, hala nola teila zeramiko lauak, arbela eta abar, betiere mekanikoki ainguratzen badira aire librerako landutako metalezko iltzeen, kakoen eta abarren bitartez. Sobre el mencionado tablero fenólico se pueden adoptar otras soluciones de cubrición, como pueden ser teja cerámica plana, pizarra, etc., siempre que su anclaje sea mecánico con clavos, ganchos metálicos, etc., tratados para intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura inklinatuak "teila zeramiko" makur edo lauzkoak izaten dira normalean, eta, azkenaldian, zementuzko mortero koloreztatuz edo beiraztatuz ere egiten dira. Batzuetan zein besteetan, lehenik eta behin estalkiko formen erresistentzia egiaztatu eta aztertu behar da, baita forma horiek zenbateraino zaharkitu eta hondatu diren egiaztatu eta aztertu ere. En el caso de cubrición inclinada, que por regla general es del tipo "teja cerámica" curva o plana y en nuestros días de mortero de cemento coloreado o vitrificado, el primer paso es comprobar y analizar la resistencia de las formas de cubierta, así­ como su grado de envejecimiento y deterioro.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Teila zeramikozko edo morterozko teilazko estalkia, makurra edo laua. Cubierta de Teja cerámica o de mortero, curva o plana.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Teila zeramikoa edo morterozkoa makurra bada, lehen arrastelak, euskarri modukoak direnak, teilaren profila baino 4 cm altuagoak izango dira gutxienez, eta gainontzekoan aldez aurretik azaldutako lan-prozesuari jarraituko zaio (5.1 irudia). Cuando la teja cerámica o de mortero sea curva, los primeros rastreles, que apoyan en la "cuna", tendrán una altura superior en 4 cm a la altura del perfil de la teja y el resto del proceso de trabajo será el mismo que el descrito anteriormente (Figura 5.1).

Materiala: Eraikinaren estalkia

Teila zeramikoa edo zementuzkoa laua bada, berriz, lehen arrastelek 4 cm-ko altuera izango dute gutxienez, eta ziria jarri beharko zaie teilaren lodiera xurgatzeko eta estalkiaren azalera osoan euskarri uniformea lortzeko. Cuando la teja cerámica o de cemento sea plana, los primeros rastreles tendrán una altura mí­nima de 4 cm, debiéndose calzar los mismos para absorber el espesor de la teja y conseguir un apoyo uniforme en toda la superficie de la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Jarraian teila zeramikoak ezartzen dira, profil makurrezkoak edo lauzkoak, polimero-zementuzko morterozko arrastelez asentatuak, plakaren arteketan sartuta. b) Posteriormente se colocan tejas cerámicas, de perfil curvo o plano, asentadas con rastreles de mortero de cemento polimérico entallados en el ranurado de la placa.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-ura iragaztea teila zeramikozko estalkian. Filtración del agua de lluvia en la Cubierta de teja cerámica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Teila zeramikoak haustea edo desagertzea, haizearen edo giza agresioen eraginez. Rotura o desaparición de tejas cerámicas por acción del viento o agresiones humanas.

Materiala: Eraikinaren estalkia