esterilizazio Bilatu esterilizazio testuinguru gehiagotan

1
esterilizazio > esterilización (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garbiketarako, desinfekziorako eta esterilizaziorako gida Guía para la limpieza, desinfección y esterilización

Materiala: Anatomia

Hau da desinfekzioaren eta esterilizazioaren arteko aldea: La diferencia entre desinfección y esterilización está en:

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Zehatz-mehatz errespetatu higiene- eta esterilizazio-arauak. Respetar escrupulosamente las normas de higiene y esterilización.

Materiala: Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa

Plastikozko, gomazko, kristalezko eta altzairu herdoilgaitzezko tresna txikien esterilizazioa. Esterilizatu ondoren, kautxuzko eta plastikozko materiala ur destilatu esteriletan pasatu behar da. Esterilización por inmersión de pequeños útiles de plástico, goma, cristal y acero inoxidable El material de caucho o plástico, tras ser esterilizado, debe enjuagarse con agua destilada estéril.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Arroparen esterilizazioa, 130 ºC-ko lurrunaz. Esterilización de ropa con vapor a 130ºC

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

ESTERILIZAZIOA bizidun forma oro erabat eta behin betiko hiltzea da ESTERILIZACIÓN es la destrucción total e irreversible de cualquier forma de vida.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Tratamendu-protokolo bakoitzak segurtasunari, higieneari, desinfekzioari eta esterilizazioari buruzko arau desberdinak eskatzen ditu, eta arretaz zehaztu behar dira arau horiek. Cada protocolo de tratamiento exige normas de seguridad, higiene, desinfección y esterilización diferentes que es preciso detallar cuidadosamente.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Higieneari eta esterilizazioari buruzko arau guztiei jarraitzea. Seguir todas las normas de higiene y esterilización.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Pertsonak eta erabiltzen ditugun baliabide teknikoak babesteko neurri guztien berri eman behar diegu bezeroei; jakinarazi behar diegu zer esterilizazio-metodo erabiltzen dugun, erabili eta botatzeko materiala erabiltzen dugun, zer neurri hartzen ditugun kosmetikoekin... Se debe informar a los clientes de todas las medidas usadas para la protección, tanto de tipo personal como en los medios técnicos usados (tipo de esterilización realizada, uso de material desechable, precauciones con los cosméticos, etc.)

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

ESTERILIZAZIO-METODOAK Mí‰TODOS DE ESTERILIZACIÓN

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

esterilizazio > esterilización (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esterilizazioa hau da: bideragarriak diren bizitza-forma guztiak kendu, suntsitu edo inaktibatzen dituen jarduera; ondorioz, geratzen diren zelulak ezin izaten dira ugaldu. La esterilización puede definirse como una operación destinada a erradicar, destruir o inactivar todo tipo de forma de vida viable, de tal manera que las células remanentes no puedan reproducirse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Real Farmacopea Españolak (eta Europako Farmakopeak) esterilizazio-prozedurek bete beharreko helburua ezartzen dute: La Real Farmacopea Española (y la Farmacopea Europea) fija como objetivo que los diferentes procedimientos de esterilización deben cumplir:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa egiaztatzea. Verificación de la esterilización.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa agente fisikoak erabiliz: Esterilización por agentes fí­sicos:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa bero lehorra erabiliz. Esterilización por calor seco.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa bero hezea erabiliz. Esterilización por calor húmedo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa erradiazio ultramorea erabiliz. Esterilización por radiación ultravioleta.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa erradiazio ionizatzaileak erabiliz. Esterilización por radiaciones ionizantes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa iragazketa bidez. Esterilización por filtración.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilizazioa agente kimikoak erabiliz: Esterilización por agentes quí­micos:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

esterilizazio > esterilización (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esterilizazioarekin alderatuta, prozedura termiko leuna da, 100 ºC-tik beherako tenperaturak erabiltzen baitira, tarte jakin batez. Es un procedimiento térmico suave realizado a temperaturas inferiores a 100 ºC durante un tiempo determinado, si se compara con la esterilización, que es un procedimiento más intenso.

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioa Esterilización

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioarekin alderatuta, prozedura termiko leuna da, 100 ºC-tik beherako tenperaturak erabiltzen baitira, tarte jakin batez (4.9. taula . Es un procedimiento térmico suave realizado a temperaturas inferiores a 100 ºC durante un tiempo determinado (cuadro 4.9), si se compara con la esterilización, que es un procedimiento más intenso.

Materiala: Ostalaritza

Lehen azaldu denez, pasteurizazioak mikroorganismo asko suntsitzen ditu, baina prozedura horren bidez ez da lortzen esterilizazio komertziala. Ya se ha señalado que la pasteurización destruye muchos microorganismos pero no logra la esterilización comercial.

Materiala: Ostalaritza

Irradiazio-prozesuan, gradu gutxi igotzen da elikagaien tenperatura eta horri esker, nutrizio-galerak, gehienetan, urriagoak dira beste kontserbazio-metodo batzuk erabiltzean baino, hala nola lataratzea, lehorketa/deshidratazioa edota bero bidezko esterilizazioa La temperatura del alimento se ve aumentada en pocos grados a causa del proceso de irradiación, por lo que las pérdidas nutricionales, en la mayoría de los casos, son menores a las que se producen por otros métodos de conservación como el enlatado, desecado/deshidratación o la esterilización por calor.

Materiala: Ostalaritza

4.4. Esterilizazioa 4.4. Esterilización

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioa elikagaiak tenperatura igoz egonkortzeko metodo bat da, hondatzen dituzten eragileak entzimak suntsitzen dituena, bai eta mikroorganismoak ere, hala nola bakterioak onddoak eta legamiak. La esterilización es un método de estabilización cuyo fundamento es provocar una elevación de la temperatura que provoca la destrucción de los agentes de deterioro enzimas y, especialmente, microorganismos como bacterias hongos y levaduras

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioa pasteurizazioa baino tratamendu termiko bortitzagoa da, oso tenperatura altuak erabiltzen baitira, +100 ºC-tik gorakoak (+115ºC-tik +127 ºC-ra artekoak . Horren helburua da elikagaietan egon daitezkeen mikroorganismo guztiak erabat suntsitzea. A diferencia de la pasteurización, la esterilización es un tratamiento térmico más agresivo porque tiene como objetivo la destrucción total de todos los microorganismos presentes en el alimento tratado. Se lleva a cabo a temperaturas elevadas, superiores a +100 ºC (entre +115 y +127 ºC).

Materiala: Ostalaritza

Askotan, esterilizazio-prozesua baldintza onenetan eta arreta handiz egiten ez bada, elikagaiak asko hondatzen dira eta mantenugai asko galtzen dituzte. En muchas ocasiones, el empleo de condiciones de esterilización produce graves deterioros y pérdidas de nutrientes si no se realiza en óptimas condiciones y con sumo cuidado

Materiala: Ostalaritza

Esterilizazioa Esterilización.

Materiala: Ostalaritza