bicicleta

1
Hirian ibiltzeko bizikleta
Hirian ibiltzeko bizikleta
bizikleta > bicicleta (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taka-takak, trizikloak, bizikletak, patinak, punteria-jolasak eta haurra mugitzera eta mugimenduak zehaztasunez eta koordinatuta garatzera daraman edozein jostailu. Andadores, triciclos, bicicletas, patines, juegos de puntería y cualquier juguete que incite al niño a moverse y a desarrollar con precisión y coordinación sus movimientos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur hiperaktiboek edo oso mugituek aukera izango dute energia kanpoaldeko jolasekin eta triziklo edo/eta bizikletekin askatzeko; gainera, arretari eusten ikasi ahal izango dute eraikuntza-jolasekin edo eskuak erabiltzeko jolasekin, ura, buztina, hondarra, etab. erabiliz. Komeni da jolas horiek zailegiak ez izatea ahalik eta arrakastarik gehien lortzeko eta arretari eusteko. Los niños hiperactivos o muy movidos tendrán la posibilidad de eliminar energías con juegos de exterior, triciclos y/o bicicletas, además podrán aprender a mantener la atención con juegos de construcción o bien manipulativos, con agua, barro, arena, etc., será conveniente que estos juegos no supongan mucha dificultad para lograr el máximo posible de éxitos y mantener de esta manera su

Materiala: Jolasaren metodologia

"nik, bizikletaz, hegazkinez, astoan edo autoz". "yo, en bicicleta, en avión, en burro, en coche...".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bizikletak, patineteak, pedaletako autoak, puzzleak, panpinak (Peter Pan, erreginak, printzeak), , plastiko gogorreko animaliak (behiak, txakurrak, zaldiak) edo objektuak, bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab., hondarrean jolasteko lanabesak. Bicicletas, patinetes, coches de pedales, puzzles, rompecabezas, muñecos como Peter Pan, reinas, prí­ncipes, animales (vacas, perros, caballos) u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc., útiles para jugar con la arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

ispilu handia, moketa, hainbat tamainatako pilotak, egunkari-orriak, mantak, maindireak, koltxonetak, uztaiak, makilak, jausgailuak, pikak, sokak, plastikozko edo oihalezko tutuak, kartoizko kaxa handiak, globoak, mahaiak, aulkiak, jarleku luzeak, bizikletak, eskorgak, pneumatikoak... espejo grande, moqueta, pelotas de diferentes medidas, papeles de periódico, mantas, sábanas, colchonetas, aros, bastones, paracaí­das, picas, cuerdas, tubos de plástico o de tela, cajas de cartón grandes, globos, mesas, sillas, bancos suecos, bicicletas, correpasillos, neumáticos...

Materiala: Jolasaren metodologia

Azkenik, garrantzitsua da portaera-jarraibide egokiak eskuratzea kalean dabiltzanerako, bai oinezko gisa bai gidari gisa (triziklo-, bizikleta-, patin-gidari...) baita bidaiari gisa ere. Por último, es importante que adquieran pautas de conducta correctas a la hora de ir por la calle, ya sea como peatones, como conductores (triciclos, bicicletas, patinetes...) o como pasajeros.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Hala, doinu bera behin eta berriz errepikatuko dugu, eta ahapaldi bakoitzean haurraren erantzunari dagokion soinua sartuko dugu; adibidez, trik-trak bizikletarentzat; broom-broom autoarentzat eta abar. De esta manera, vamos repitiendo la misma melodía e incorporamos en cada estrofa el sonido que corresponda a la respuesta de los niños (tric-trac para la bicicleta, rum-rum para el coche, schi-schi para el avión).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Kontzeptu hori errazago uler dezaten, imitaziozko jolasak egin ditzakegu; esate baterako, puxikak edo bizikletaren gurpila puzten arituko bagina bezala egitea, ekaitz batean haizeak bezala egitea, hiru txerritxoen etxea behera bota nahi duen otsoarena egitea edo pastel bateko kandelak itzali behar bagenitu bezala egitea. Para introducirlos en este concepto, se pueden realizar ejercicios de juego imitativo; por ejemplo, se puede simular que se está inflando globos o la rueda de la bicicleta, imitar el viento de una tormenta, jugar a ser el lobo que quiere tirar la casa de los tres cerditos, o bien apagar un pastel con muchas velas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

bizikletaz ibiltzea eta musika entzutea aditua da musika modernoko talde espainiarretan. pasear en bicicleta, escuchar música - es una experta en grupos españoles de música moderna-.

Materiala: Ezintasuna

pilotak, bizikletak, monopatinak, uztaiak, sokak... pelotas, bicicletas monopatines, aros, cuerdas...

Materiala: Jolasaren metodologia