emari-neurgailu Bilatu emari-neurgailu testuinguru gehiagotan

1
Emari-neurgailua.
Emari-neurgailua.
emari-neurgailu > caudalímetro (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hutsean egiten den proba, aldiz, saiakuntza azkarra izaten da, eta aukera ematen du emari-neurgailuaren funtzionamendua azterketa nahiko zuzena egiteko. Sin embargo, la prueba en vací­o supone un ensayo rápido que nos permite evaluar de un modo bastante satisfactorio el funcionamiento del caudalí­metro.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motorra bero eta erralentian dela, osziloskopioko 1. kanala emari-neurgailuko seinale-bidearen masaren artean konektatu behar da. Con el motor caliente y funcionando a ralentí­, se conectará el canal 1 del osciloscopio entre la vía de señal del caudalí­metro y masa.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Emari-neurgailuaren proba, hutsean, parametroaren aldibereko atzipenarekin (denbora errealean) alderatuta. Prueba del caudalí­metro en vací­o, comparada con captura simultánea del parámetro en tiempo real.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Konektatu osziloskopioa emari-neurgailuaren seinale-bidera eta masara. Conectar el osciloscopio en la vía de señal del caudalí­metro y masa.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Desfasea dago emari-neurgailuko aire-mugimenduaren motorraren xurgapenaren artean, sarrerako hodien luzera dela eta. Entre el movimiento del aire en el caudalí­metro y la aspiración del motor existe un desfase debido a la longitud de los conductos de admisión.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

• Xurgatutako aire-emaria (emari-neurgailuak neurtua). • El caudal de aire aspirado (medido por el caudalí­metro).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Emari-neurgailuaren, tximeleta-etengailuaren eta motorraren tenperatura-sentsorearen azterketa. Estudio del caudalí­metro, interruptor de mariposa y sensor de temperatura del motor

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Hori dela eta, emari-neurgailuaren seinalea aire-sarrerara aurreratu ohi da zilindroetan. Hartara, aldez aurretik dosifikatzen da erregai-kantitatea eta, ondorioz, aberaste hobea izaten da azelerazio fasean. Así­ pues, la señal del caudalí­metro siempre se adelanta a la entrada de aire en los cilindros, con lo cual se dosifica la cantidad de combustible con cierta antelación, lo que favorece el enriquecimiento en aceleración.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Emari-neurgailuaren diseinu mekanikoa dela eta, funtzio logaritmiko baten araberakoa izaten da zunda-hegalaren desplazamenduaren eta sartzen den aire-kantitatearen arteko erlazioa. El diseño mecánico del caudalí­metro se realiza de tal modo que la relación entre el desplazamiento de la aleta-sonda y la cantidad de aire que entra obedece a una función logarí­tmica.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

By-pass motako aire-hodi bat ere izaten du, eta erregulazio-torloju batekin kontrolatzen da (3.21 irudia), nahastearen aberastasuna doitzeko. Izan ere, by-passetik igarotzen den airea ez du emari-neurgailuak neurtzen eta, horrenbestez, ez du kontrol unitateak bereizten. Hori dela eta, torlojua ixtean edo irekitzean nahastea aberastu edo urritu egiten da (dagokiona). Asimismo va provisto de un pequeño conducto by-pass de aire, controlado por un tornillo de regulación (se aprecia en la figura 3.21) para ajustar la riqueza de la mezcla ya que, como se comentó, el aire que pasa por el by-pass no es medido por el caudalí­metro y, por tanto, no es reconocido por la unidad de control, con lo cual la

Materiala: Motorraren sistema osagarriak