sorbete Bilatu sorbete testuinguru gehiagotan

1
Mugurdi-sorbetea.
Mugurdi-sorbetea.
sorbete > sorbete (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elikaduraren industrian, agar-agarra askotan erabiltzen da budin, jogurt, izozki, sorbete, xarabe, zopa, jele, maionesa, kontserba, pastel, saltsa eta abarretan ere, mota guztietako produktuei loditasuna emateko, zaporerik eta kaloriarik gehitu gabe. En la industria alimentaria el agar-agar también se utiliza con frecuencia en flanes, yogures, helados, sorbetes, jarabes, sopas, jaleas, mayonesas, conservas, pasteles, salsas... para aportar una consistencia adecuada a todo tipo de productos, sin sabor y sin calorías.

Materiala: Gozogintza

Oro har, almibarrak bizkotxoak bustitzeko, eta saltsak, sorbeteak, etab. arintzeko erabiltzen dira. Por lo general los almí­bares se utilizan sobre todo para empapar bizcochos, aligerar salsas, sorbetes, etc.

Materiala: Gozogintza

IZOZKIAK, BIZKOTXOAK, OINARRIZKO SORBETEAK. HELADOS, BISCUITS, SORBETES ELEMENTALES.

Materiala: Gozogintza

Sorbeteak. Sorbetes.

Materiala: Gozogintza

Marrubizko edo mugurdizko sorbetea. Sorbete de fresa o frambuesa.

Materiala: Gozogintza

Izozkirik zaharrena, gaur egun ere puri-purian dagoena, sorbetea da. El helado más antiguo, aun hoy de gran auge, es el sorbete.

Materiala: Gozogintza

Lehen izotz-edari eta -sorbeteek ura daukate oinarritzat edo osagai nagusitzat, eta bigarrenek, berriz, esnea edo bestelako esnekiak (esne-gaina, gurina, etab.). Los primeros granizados y sorbetes tienen como base o componente principal al agua, mientras que los segundos tienen a la leche u otros productos lácteos (nata, mantequilla, etc.).

Materiala: Gozogintza

Ur-izozkiak (sorbetean eta izotz-edariak). Egoera solidoan aurkezten diren sorbeteak eta egoera erdi-solidoan dauden izotz-edariak ditugu hemen. Helados de agua (sorbetes y granizados), se pueden dividir en sorbetes que se presentan en estado sólido y granizados, que se presentan en estado semi-sólido.

Materiala: Gozogintza

Sorbeteak eta izotz-edariak frutazko izozki izena hartu ahal izango dute, baldin eta % 5 zuku natural edo kontzentratuen gehikuntza badute eta % 10 ezaugarri berberekin gainerako frutetan. Los sorbetes y granizados podrán denominarse helados de fruta, siempre que lleven una adición del 5% en zumos naturales o concentrados y el 10% con iguales caracterí­sticas en el resto de las frutas.

Materiala: Gozogintza

Likore-sorbeteak 18º - 19º Baume-ko graduazioa duen xarabeaz prestatzen dira. Los sorbetes de licores se preparan con un jarabe a una graduación entre 18º y 19º Baume.

Materiala: Gozogintza

izozki > sorbete (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sagardo eta sagar berdezko izozkia. Sorbete de sidra y manzanas verdes.

Materiala: Gozogintza

Udarezko izozkia. Sorbete de pera

Materiala: Gozogintza

Frutu exotikozko izozkia. Sorbete de frutas exóticas

Materiala: Gozogintza

Sagardo eta sagar berdezko izozkia. Sorbete de sidra y manzana verde.

Materiala: Gozogintza

Frutu exotikozko izozkia. Sorbete de frutas exóticas.

Materiala: Gozogintza