euri-ur Bilatu euri-ur testuinguru gehiagotan

1
euri-ur > agua de lluvia (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-uraren eraginez, estalkia osatzen duten materialak busti egiten dira, eta, horren ondorioz, materialen barne-egitura ahuldu egiten da, hau da, erresistentzia mekanikoa galtzen dute. El agua de lluvia produce el empapamiento de los materiales componentes, debilitando su estructura interna, o lo que es lo mismo, haciéndoles perder resistencia mecánica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Elurrak gainkarga bat eragiten du, 50 kg/m2 batez beste, eskualde bakoitzaren prezipitazioen arabera. Gainera, izotza urtzerakoan, ur horrek euri-uraren kalte berberak eragiten ditu. La Nieve, el primer efecto que produce es una sobrecarga estimada en unos 50 kg/m2 como media, ya que depende de las precipitaciones de cada región y el segundo efecto es en el deshielo, que produce los mismos daños que el agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Txingorraren eragina "hirukoitza" dela esan dezakegu: batetik, estalki gainean erortzean, estalkia osatzen duten materialak hautsi eta suntsitzen ditu, estalduran bereziki. Gainera, estalkian gainpisua eragiten du, elurraren antzera eta, azkenik, urtzerakoan, euri-uraren eraginak gertatzen dira. El Granizo o pedrisco el efecto que produce se podría definir como "triple", porque por una parte en su caí­da origina roturas y destrucción en los materiales que componen la cubierta, en particular en la propia cubrición; en segundo lugar, se crea un sobrepeso en la cubierta parecido al de la nieve y en tercer lugar, al deshelarse, se producen los efectos del agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

3. GERUZA. Iragazgaiztea itxitura-orri garrantzizkoena da estalkiaren konposizioan. Estalkia hermetiko bihurtzeko produktu berezi batek, sektorean "xafla iragazgarria" esaten diotenak, sorrarazten du iragazgaiztea, itxituraren estankotasuna bermatzen duena euri-urei, elurrari, txingorrari eta abarri bidea itxiz. CAPA nº 3. La impermeabilización es la hoja del cerramiento de mayor importancia en la composición de la cubierta y está originada por un producto hermetizante, conocido en el sector como "lámina impermeabilizante", que garantice la estanquidad del cerramiento al paso del agua de lluvia, nieve, granizo, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Alderantzizko Estalkiak ez du hustubide-maldarik behar, gainazal-tentsioa dela medio ura desagertu egiten delako, eta horrek maila berean jarritako estalkiaren gainazala eskatzen du, baina hori egin ezin denez gero, zertxobait inklinatzen da hustubideetarantz, betiere % 1-1,5 gainditu gabe, euri-ura azkarrago husteko. En el capí­tulo de las pendientes de desagüe en la Cubierta Invertida, no precisa de ellas, porque por tensión superficial el agua desaparece, lo cual está exigiendo una superficie de cubierta nivelada, cosa casi imposible de realizar, por lo tanto, se da una ligera inclinación hacia los desagües, no sobrepasando el 1-1,5%, para que se efectúe una evacuación mas rápida del pendientes de desagüe en la Cubierta Invertida, no precisa de ellas, porque por tensión superficial el agua" target="_blank">pendientes de desagüe en la Cubierta Invertida, no precisa de ellas, porque por tensión superficial el agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y los malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-ura estalkiaren maldari esker husten da , zertxek sortutakoa. Ura husteko buzoiak eta metalezko edo PVCzko zorrotenak dituzten erreten perimetraletara bideratzen da ura. La evacuación del agua de lluvia se consigue por medio de la pendiente de la cubierta, originada por las propias cerchas, que va a dar a canalones perimetrales con buzones de desagüe y bajadas metálicas o de PVC.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Horrelako estalkietan jardutea justifikatua dago haizearen eraginez estaldura desagertu edo mugitu denean, euri-ura barnealdera iragazi denean, erreten eta zorrotenak egoera txarrean daudenean eta abar. La actuación en este tipo de cubierta se justifica cuando por efecto del viento ha desaparecido o se ha movido la cubrición, filtraciones de agua de lluvia al interior, mal estado de canalones y bajantes, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkia laua da baldin eta % 5eko malda edo malda txikiagoa baldin badu zenbait eremutan "zabaltza" deitzen diote, eta euri-ura husteko gutxieneko malda % 1 dela aintzat hartuta. Se considera que la cubierta es plana cuando su pendiente es igual o inferior al 5% -también conocida en algunas zonas como "azotea" y se considera que la pendiente mí­nima para efectuar el desagüe del agua de lluvia es del 1%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

euri-ur > agua pluvial (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Euri-uretarako hustubideen galdaratxoak PVCzko sifoi-hustubide motakoak izango dira, eta hor xafla erregistro-gainarekin gogor lotzen da hari metrikozko torlojuen bitartez, estalkiaren estankotasuna eginez puntu honetan; ondoren saretoa jartzen da, eta hori ere torlojuen bitartez ainguratzen da. Las calderetas de desagüe para las aguas pluviales serán del tipo de sumidero sifónico de PVC, en donde la lámina es amordazada con la tapa registro mediante tornillos de rosca métrica, realizando la estanquidad de la cubierta en este punto; posteriormente se instala la rejilla, anclada igualmente con tornillos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-urak husteko galdaratxoak "Dutral Gomazkoak" (EPDM) izango dira, 100 mm-ko diametrokoak. Gainera, txapel-sifoia eramango dute, hostoak, paperak, plastikoak eta abar atxikitzeko. Las calderetas de desagüe de las aguas pluviales serán de "Goma Dutral" (EPDM) de 100 mm de diámetro, sifonadas con sombrerete para la retención de hojas, papeles, plástico, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia