karpeta

1
karpeta > carpeta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu honetan fitxategia zerbitzariaren karpeta batera kopiatuko dugu, fitxategiak izenekora. En este caso copiaremos el archivo a una carpeta del servidor llamada archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Fitxategia zerbitzariaren aldi baterako karpetan gordetzen da, eta datu hori kontuan hartu beharrekoa da, zerbitzari guztiek ez baitute aukera hori eta karpeta horren tamaina 0n jartzen baitute, fitxategiak igotzea eragotziz. El archivo se guarda en la carpeta temporal del servidor, dato que hay que tenerlo en cuenta ya que no todos los servidores cuentan con esta opción y ponen el tamaño de dicha carpeta a 0, imposibilitando subir archivos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, badago protokolo bat robots.txt fitxategiaren inguruan, gure web guneko erroko karpeta. Para ello existe un protocolo alrededor del archivo robots.txt, que se coloca en la carpeta raiz de nuestro sitio web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

karpeta > carpeta (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Idazketaren aurka babestutako compact flash motako disko batekin batera entregatzen du ekipoa Fagorrek; disko horrek ez ditu babesten CNCaren funtzionamendu arrunterako babestu gabe egon behar duten artxibo edo karpetak. Fagor entrega el equipo con un disco del tipo compact flash protegido frente a escritura, excepto aquellas carpetas o archivos que deben estar desprotegidos para el funcionamiento habitual del CNC.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Babestutako karpeta edo artxiboetan egindako aldaketek ekipoa itzali eta hura berriz abiarazi arte izango dute balioa; ekipoa berrabiaraztean, hasierako konfigurazioa berreskuratuko da. Los cambios que se realicen en las carpetas o archivos protegidos serán operativos hasta que el equipo se apague y arranque de nuevo, momento en el que se recuperará la configuración inicial.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Lan modua eta babestutako karpetak aldatu Cambio del modo de trabajo y de las carpetas protegidas.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Karpetak babestu edo babesik gabe utzi Proteger o desproteger las carpetas.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Goialdeko eskuineko -i- botoia hautatzean, une horretan babestu gabe dauden karpeten eta artxiboen zerrenda bistaratzen du ekipoak. Al seleccionar el botón -i- de la parte superior derecha, el equipo muestra la lista de carpetas y archivos desprotegidos en ese momento.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Administratzaile moduan, eta karpeten zerrenda ikusgai dagoela, [CTRL]+[ALT]+[TAB]+[SHIFT] tekla-sekuentziak kontrolaren funtzionamendu egokirako funtsezkoa ez den sistemako edozein artxibo edo karpeta babestu edo babesik gabe uzteko aukera ematen du. En modo administrador y con la lista de carpetas visible, la secuencia de teclas [CTRL]+[ALT]+[TAB]+[SHIFT] permite proteger o desproteger cualquier carpeta o archivo del sistema que no sea clave para el correcto funcionamiento del control.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Pieza-programak ..USERS karpetan gorde behar dira; beste karpeta batzuetan gordetako artxiboak aldi baterako artxibo gisa hartzen ditu CNCak eta ezabatu egiten dira CNCa itzaltzean. Los programas pieza deben guardarse en la carpeta ..USERS; el CNC considera los archivos guardados en otras carpetas como archivos temporales y serán borrados al apagar el CNC.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Fitxategi batean inprimatzen bada, karpeta honetan gordeko da: Si se imprime a un fichero, se guardará en la carpeta:

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Direktorio honetan MTB karpetaren segurtasun-kopiak daude, artxibo konprimituan. En este directorio se encuentran las copias de seguridad de la carpeta MTB, en archivos comprimidos.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

CONFIGURATION MTB (Karpeten direktorioa) CONFIGURATION Directorio de carpetas MTB.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua