botoi Bilatu botoi testuinguru gehiagotan

1
botoi > botón (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
type="". Nabigatzailearen zein botoitan aplikatzen den ekintza adierazten du; ohikoenak "accept", "prev" eta "help" dira. type="". indica sobre qué botón del navegador se aplica la acción, las más comunes son "accept", "prev" y "help".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bidali botoia sakatzean, testu-koadroaren edukia FORM etiketaren ACTION atributuan adierazten dugun orrira bidaltzen da. Al pulsar el botón Enviar el contenido de cuadro de texto es enviado a la página que indicamos en el atributo ACTION de la etiqueta FORM.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ikusten duzunez, script-a exekutatu egiten da eta fitxategia, nahiz eta HTML izan eta nabigatzaileak interpreta dezakeen, deskargatzera behartzen da, eskuineko botoia sakatu izan bagenu bezala. Como ves, el script se ejecuta y el fichero, pese a ser HTML, e interpretable por el navegador, es forzado a ser descargado, igual que si hubiéramos pulsado el botón derecho.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GIF animatuak), applet-ak eta objektu programatuak, "ASCII art", markoak, script-ak, zerrendetan bulet gisa erabilitako irudiak, espaziadoreak, botoi grafikoak, soinuak (erabiltzailearen interakzioz nahiz gabe sortuak), soilik entzunezkoak diren fitxategiak, bideoaren soinu-banda eta bideoak [1. lehentasuna]. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del ví­deo y ví­deos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Value="" Botoiek sartuko duten testua adierazten du. Value="" Indica el texto que incorporaran los botones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Botoi generiko bat, "button", esleitutako ekintzarik gabea, eta bi botoi espezifiko, "submit" eta "reset". un botón genérico, "button", que no tiene acción asignada, y dos botones especí­ficos, "submit" y "reset".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Botoia sakatzeko ekintza gauzatzen du Realiza la acción de pulsado del botón

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Botoia sakatzeko ekintza gauzatzen du. Realiza la acción de pulsado del botón.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hiru botoi-mota ditugu: Tenemos tres tipos de botones:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Form-ean ezarritako RESET motako botoia sakatuko bagenu bezalako efektua dauka. tiene el mismo efecto que si pulsáramos un botón de tipo RESET dispuesto en el form.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak