idazketa

1
idazketa > escritura (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irakurketa, idazketa, gaitasun motorra eta eskola-edukiak, oro har, garrantzitsuak dira, jakina. Evidentemente, la lectura, la escritura, la competencia motriz, los contenidos escolares en general, son importantes.

Materiala: Ezintasuna

Musika, gainera, motrizitatea da, bizitasuna da, eta, guztiz garaturik (idazketa eta irakurketa barne), adimena da, hots, munduaren egituraketan nagusi den ordenaren adierazlea". La música es, además, motricidad, dinamismo y, en su desarrollo completo (incluyendo la escritura y la lectura), inteligencia, que pone de manifiesto en gran parte el orden que preside la estructura del mundo."

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Autoreak eta egileak idazketaren aurrean" ("Autores y lectores frente a la escritura"), Pepa Garcíak www.laverdad.es webgunean idatzitako kronikatik ateratako pasarteak. "Autores y lectores frente a la escritura". extraí­do de la crónica de Pepa García en: www.la verdad.es.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hau da, jostailu hezitzailea ikaskuntza bultzatzen duena bada, ez dugu ahaztu behar ikaskuntzak ez direla irakurketa, idazketa eta matematika bakarrik, sormena, irudimena, afektibitatea, ohiturak hartzea eta beste hainbat ere badirela, adin horietan batez ere. Es decir, si juguete educativo es aquel que favorece el aprendizaje, no se debe olvidar que aprendizajes son la lectura, la escritura y las matemáticas, pero también y sobre todo a estas edades, la creatividad, la imaginación, la afectividad, la adquisición de hábitos, etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Baina, aldi berean, haurrak adierazpide berriak landuko ditu, hala nola plastika, musika eta, geroago, idazketa. Pero simultáneamente, el niño va a ir trabajando otras nuevas formas de expresión, como la plástica, la música y, más tarde, la escritura.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Alfabeto daktilologikoari dagokionez, ez nuen lortu Ví­ctorrek hura ikastea, bere ustez esaldiak hobeto ulertzeko beharrezkoak ziren zeinuak gehitu gabe. Ezin izan nion ulertarazi alfabetoak ez duela idazketa ordezten, hizketa baizik. Referente al alfabeto dactilológico no hubo manera de que lo aprendiera sin añadir signos que a su parecer eran necesarios para un mejor entendimiento de las frases; no lograba hacerle entender que ese recurso no sustituía a la escritura si no al habla.

Materiala: Komunikazio alternatiboa