cartel Bilatu cartel testuinguru gehiagotan

1
Argizko iragarkiak.
Argizko iragarkiak.
kartel > cartel (130 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kartela: herri-ingurune batean testua eta irudia uztartzen dituen adierazpena dela deskubritzea. Descubrir al cartel como medio expresivo que integra texto e imagen en un entorno público.

Materiala: Irudia

Oliverio Toscanik Benettonentzat egindako argazki hau inpaktu handiko irudietan soilik oinarritzen diren kartelen adibide ona da argazki hau. Esta foto de Oliverio Toscani para Benetton, es un buen ejemplo de carteles que se basan sólo en una imagen con impacto.

Materiala: Irudia

Mezu bera azpimarratzen dute kartelak, telebistako iragarkiak, prentsako iragarkiak eta irratiko iragarki laburrak, baina bakoitzak bere komunikazio-gaitasun espezifikoak ditu. Cartel, spot de televisión, anuncio de prensa y cuña de radio inciden en un mismo mensaje, pero cada uno con sus capacidades comunicativas especí­ficas.

Materiala: Irudia

Kartelek transmititzen dituzten koloreek eta alaitasunak eta hiri-ingurunearen tonu grisek kontrastatu egiten dute. Los colores y la alegría que transmiten los carteles contrastan con el tono gris del entorno urbano.

Materiala: Irudia

Modernismoa: mendea hasteaz batera, merkatuaren jabe egin zen kartel modernista, eta apaingarrien xehetasun ugariak dira haren ezaugarri nagusia. El modernismo: Con la entrada del siglo, el cartel modernista, que se caracteriza por la abundancia de detalles decorativos, se apropió del mercado.

Materiala: Irudia

Chéret-en karteletan, ikuskizunekin, musikarekin, dantzekin eta antzerkiekin lotutako gaiak iragartzen ziren, baita liburu-dendak, lurrinak, kosmetikoak eta farmaziako produktuak ere. Los carteles se Chéret anunciaban temas relacionados con espectáculos, música, bailes y teatros, así­ como librerías, perfumes, cosméticos y productos de farmacia.

Materiala: Irudia

Ildo horretan, Chéret-ek "publizitate"aren berezitasun berriak baliatu zituen, eta herri-mintzaira erabilita, Pariseko bizitza publikoa eta komertziala islatzen zuten artelan eder bihurtu ziren haren kartelak. En este sentido Chéret aprovechó todas esas nuevas particularidades de la "publicidad", y haciendo uso del lenguaje popular, sus carteles llegaron a ser magní­ficas obras de arte en las que plasmaba la vida pública y comercial de Parí­s.

Materiala: Irudia

Zer da kartela? Qué es un cartel.

Materiala: Irudia

Kartelaren jatorria. Los orí­genes del cartel.

Materiala: Irudia

Kartelen jatorria Orí­genes de los carteles

Materiala: Irudia

kartel > cartel (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harrera-lekuarekin partekatu ohi da fotokopiagailua, zeina funtsezkoa baita diplomak ordutegiak kartelak etab. inprimatzeko. Con recepción suele compartirse la fotocopiadora, que es básica para imprimir diplomas horarios carteles etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Guk geuk egin ditzakegu fotokopiak, edo, harrera-saileko langileak ez oztopatzeko, kartel eta programak eman diezazkiekegu paperean edo formatu digitalean, ondo datorkienean egin ditzaten fotokopiak; sail horrekin dugun harremanaren arabera, modu batera edo beste batera egingo dugu, baina kontuan izan behar da ahalik eta gehiena erraztu behar dela beste sailen lana batez ere, haien lankidetza behar dugunean. Podemos encargarnos nosotros mismos o, para no interferir e invadir un espacio que normalmente es limitado, facilitarles los carteles y programas en formato de papel o digital para que ellos realicen las fotocopias cuando mejor les venga; hacerlo de una manera u otra dependerá de la relación que exista con este departamento es preciso recordar que se debe facilitar lo más posible la tarea de los otros departamentos sobre todo cuando se trata de obtener su colaboración

Materiala: Animazio turistikoa

Megafoniaz, kartelez eta mahaietako programez gainera, publizitatea egiteko, jarduerei buruzko dekorazioarekin apaindu daitezke inguruak, edota zerbitzariei eska dakieke jarduerak gogora ekartzen dituen zerbait eramateko: kapelak, besokoak, gerrikoak edo zapiak lanerako trabarik egiten ez dien zerbait. La publicidad no se realizará solo mediante megafonía carteles o programas en las mesas se puede decorar los espacios en función de clase actividades que se van a desarrollar o solicitar que los camareros lleven una prenda que sirva para recordar esas actividades como un sombrero un brazalete un fajín o un pañuelo, algo que no interfiera con sus trabajos

Materiala: Animazio turistikoa

Hainbat neurritako apalak eduki behar dira: sakonak, bolumen handiko eta tolestu nahi ez ditugun materialetarako (adibidez, kartelak ; eta sakonera gutxiagokoak, liburuetarako eta material txikietarako. Las estanterías deben tener medidas distintas, más profundas para almacenar material voluminoso o que no queremos doblar, como carteles y otras con menos fondo para los libros y material más pequeño.

Materiala: Animazio turistikoa

Harrera-lekuan, sarreratik gertu, jende guztia igarotzen den leku batean, edo, azken finean, erraz ikusten den eta jendea sarritan igarotzen den toki batean jartzen da kartel handi bat: aste guztian egingo diren jarduera guztiak adierazten dira, orduaren eta egunaren arabera banatuta. En recepción cerca de la entrada en una zona de paso obligada o, en definitiva, en una ubicación fácilmente visible y muy frecuentada se ubica un cartel de grandes dimensiones en las que por días y horas se muestran todas las actividades que van a llevarse a cabo a lo largo de la semana.

Materiala: Animazio turistikoa

e)Jarduera indibidualen kartelak e)Carteles de actividades individuales.

Materiala: Animazio turistikoa

lSarritan egiten diren jardueretarako (adibidez, gaueko mozorro-jai bat), behin eta berriro erabiltzeko kartel batzuk egingo dira; beraz, komeni da material iraunkorrak erabiltzea Kontratxapatuan itsats daitezke, edo iltzatu, eta plastifikatu egin daitezke: hala, nahikoa izango da ordutegiak datak eta aldatzen diren gainerako datuak aldatzea. lPara las actividades que se repiten habitualmente, como, por ejemplo, una fiesta nocturna de disfraces se elaborarán unos carteles para utilizarlos repetidamente, por lo que es preferible realizarlos con materiales perdurables; pueden clavarse o pegarlos en contrachapado y plastificarlos, así solo bastará con cambiar los horarios fechas y demás datos variables

Materiala: Animazio turistikoa

Jarduera horiek ez dira inprobisatzen; animatzaileak prest edukitzen du programa beharrezko materialak eta jarduera iragartzeko kartela hoteleko ohiko programaren kartelarekin batera prestatzen du, eta gordeta edukitzen du, behar duen arte Estas actividades no se improvisan, el animador ya tiene preparado el programa los materiales que necesita, e incluso el cartel anunciador lo prepara paralelamente al programa habitual del hotel y lo tiene reservado para cuando lo necesite.

Materiala: Animazio turistikoa

Hoteleko megafonia erabiltzen da plan-aldaketaren berri emateko; jarduera aurreikusita zegoen instalazioetan ere kartel bat jar daiteke, aldaketen berri emateko. La publicidad del cambio de planes se hace por megafonía del hotel pero también se puede optar por pasar por las instalaciones en las que estaba previsto y colgar un cartel que avise de los cambios

Materiala: Animazio turistikoa

Ordezko jardueren berri emateko kartela jarri behar da ohiko kartelaren aurren, edo haren lekuan; kartel bat egin daiteke egun bakoitzerako edo zenbait egunetarako, edo karteltxo txikiak egin daitezke, aurreko jarduerak estaltzeko. El cartel anunciador de las actividades sustitutivas debe ponerse delante o en el lugar donde se cuelga el cartel habitual, y el cartel puede ser independiente para cada día, un cartel que cubra varios días o cartelitos individuales para tapar las actividades anteriores.

Materiala: Animazio turistikoa