caramelo Bilatu caramelo testuinguru gehiagotan

1
Karamelu likidoa.
Karamelu likidoa.
gozoki > caramelo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
gozokiak. caramelos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gozokiak pastaren bi aldeetatik ikus daitezen lortzen badute, eta lan horiek, eraikuntza-blokeak balira bezala, leiho baten aurrean jartzen baditugu, gardenkiak lortuko ditugu, eta gozokien koloreak argiztatu egingo dira. Si los niños trabajan hasta que los caramelos se vean por ambos lados de la pasta y colocamos sus trabajos, utilizándolos como bloques de construcción, al lado de una ventana, obtendremos transparencias y se iluminarán los colores de los caramelos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gero, gozokiak emango dizkie, koloreka sailkatuta (haurrek berek sailkatu ditzakete), eta haurrek ireki eta pasta zurian txertatuko dituzte gozokiak; hezitzaileak adi egon behar du une oro. Después se les ofrecerán caramelos, clasificados por colores (pueden hacer ellos la clasificación), que abrirán bajo la atenta mirada de la educadora o educador e incrustarán en la pasta blanca.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Denbora asko behar duten jarduerak eta gutxi behar dutenak alderatzea: baloiari ostiko ematea, uztai bat botatzea, gozoki bat jatea, laranja bat miazkatzea eta abar. Comparar actividades que ocupan mucho tiempo y otras poco tiempo: patear un balón, tirar una anilla, comer un caramelo, chupar una naranja, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

(biribil gorriak, biribil berdeak, luzanga gorriak eta luzanga berdeak) eta gozoki kopurua (poltsa bat gozoki batekin, birekin, hirurekin eta laurekin) baldin badira, bildumak antzekotasun kualitatiboaren araberakoak izango dira hasiera batean. (redondos rojos, redondos verdes, alargados rojos y alargados verdes) como la cantidad de caramelos (bolsas con uno, dos, tres y cuatro caramelos), en un principio realizarán colecciones por similitud cualitativa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Poltsa horiek guztiak elkarrekin doaz gozoki bat dutelako". "Todas estas bolsas van juntas porque tienen un caramelo".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur batzuei zenbait gozoki-zorro sailkatzeko eskatzen badiegu eta haien arteko desberdintasuna gozoki mota Si se ofrece clasificar a unos niños diversas bolsas de caramelos y la diferencia entre ellos es tanto el tipo

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

karamelu > caramelo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kasu batzuetan, lanaren eskakizunak, puntu gogorrak, kontserbazio-denbora, etab. direla-eta xarabeari, prestaketaren hasieran, kristaltzearen kontrako edo zigor bat gehitu behar diogu; hori gertatzen da fondant, likor-xarabe, apaingarrietako karamelo, hainbat merenge, etab.en kasuan. En algunos casos, cuando por exigencias de la labor, puntos fuertes, tiempo de conservación, etc. se hace necesario añadir al jarabe, al principio de la preparación, un anticristalizante o castigo, como ocurre en el caso del fondant, jarabes de licores, caramelo para decoraciones, algunos merengues, etc.

Materiala: Gozogintza

Halaber, elaborazio jakin batzuetan (karamelozko apaingarriak) lortu nahi dugun elastizitaterako ere erabiltzen dira. También se utilizan por la elasticidad que queremos conseguir en ciertas elaboraciones (decoraciones con caramelo).

Materiala: Gozogintza

Horrela, kremak bistarako itxura atsegina eta ahosabairako itxura gustagarria eskaintzen du; izan ere, antzematen da tenperaturen kontrastea (kremaren hotza eta karameloaren beroa) eta testurena (krema itsaskorra baita eta karamelo erre berria, karraskatsua eta beroa). De este modo, la crema, ofrece un aspecto agradable a la vista y apetecible al paladar, ya que se aprecia el contraste de temperaturas (frí­o de la crema y caliente del caramelo, así­ como de texturas (ya que la crema es untuosa y el caramelo recién quemado, crujiente y caliente).

Materiala: Gozogintza

Busti erabili beharreko moldeak glukosaz edo, halakorik ezean, karamelizatu karamelo argiaz. Untar los moldes a emplear con glucosa, o en su defecto, caramelizarlos con caramelo rubio.

Materiala: Gozogintza

Errezetari 100 gr azukre kentzen zaio krema-litro bakoitzeko, eta horrekin karamelo argia egiten da. Se resta a la receta 100g de azúcar por litro de crema y se elabora con ello un caramelo rubio.

Materiala: Gozogintza

Krema egin ondoren, karameloa gehitzen zaio eta nahasi egiten da, disolba dadin. Una vez elaborada la crema, se añade el caramelo y se remueve para que se disuelva.

Materiala: Gozogintza

Krema ingelesari litro bakoitzeko 1 dl esne-gain gehituko zaio, eta karameloaren eta whiskyaren nahaste urritua, aurreko kasuan bezala baina mahaspasarik gabe. Se agrega a la crema inglesa 1dl de nata por litro de crema inglesa y la reducción de caramelo y whisky como en el caso anterior pero sin pasas.

Materiala: Gozogintza

Krema ingelesa nahi dugun fruitu lehorreko (almendra, hurra, intxaurra, etab.) 200 gr praline gehitzen zaio, eta karamelorako, krema ingelesari litroko 100 gr azukre kentzen dizkiogu. Se añaden a la crema inglesa 200g de praline del frutos seco deseado (almendra, avellana, nuez,) etc., restando a la crema inglesa100g de azúcar por litro para el caramelo.

Materiala: Gozogintza

Ontziratze-lerroan, depositu batetik egokitzat jotzen diren produktuak gehi daitezke (txokolatea, karameloa, etab.). En la lí­nea de envasado se pueden añadir desde un depósito los productos que se estimen oportunos (chocolate, caramelo, etc).

Materiala: Gozogintza