gardenki

1
gardenki > transparencia (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gardenkiak lauak izan daitezen, marrazkiak zapaltzeko kristalezko plaka bat erabili behar da. Para que las transparencias queden planas se suele usar una placa de cristal para aplastar los dibujos.

Materiala: Irudia

Argiztaturiko oinarri honen gainean, pertsonaia baten mugimenduaren eboluzioa marrazten dute animazio-egileek ondoz ondoko gardenkietan. Sobre esta base iluminada los animadores dibujan en sucesivas transparencias la evolución del movimiento de un personaje.

Materiala: Irudia

Gardenkiek eta zirriborroetarako paperek bi zulo izan behar dituzte, argi-mahaiak eta filmaketa-bankadak dituzten larakoei doitzeko, geroago azalduko dugunez. Tanto las transparencias como los papeles para los bocetos tienen que tener una doble perforación para que se ajusten a las clavijas que tiene la mesa de luz y la bancada de filmación, tal y como se explica más adelante.

Materiala: Irudia

Earl Hurd-ek asmaturiko gardenkien bidezko animazio-sistemaren zirriborroa. Boceto del sistema de animación por transparencias ideado por Earl Hurd.

Materiala: Irudia

Gardenkien bidezko animazioaren teknikak indarrean jarraitzen du marrazki bizidunen estudioetan. La técnica de la animación por transparencias sigue siendo un método vigente en los estudios de dibujos animados.

Materiala: Irudia

Gardenkien bidezko animazioaren teknika ezartzea. La introducción de la técnica de la animación por transparencias.

Materiala: Irudia

Harrezkero, oinarrizko prozesu bilakatu da gardenkien bidezko animazioa, eta, erraza bada ere, aurrerapen horrek iraultza ekarri zuen, bi arrazoirengatik: Desde entonces la animación por transparencias es un proceso básico, y su introducción, aunque sencilla, fue un avance revolucionario por dos razones:

Materiala: Irudia