nerabezaro

1
Nerabe-taldea.
Nerabe-taldea.
nerabezaro > adolescencia (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
somatomedinak jariatzen dituen hazkundearen hormona somatomedinek sulfatoa sarrarazten dute hazkunde-kartilagoetan, tiroideak hezurrei eta garunari heltzen laguntzen diete eta hormona sexualak nerabezaroan gizabanakoa sexualki heltzea eragingo dute. la hormona del crecimiento que segrega somatomedinas que permiten la incorporación del sulfato a los cartí­lagos del crecimiento, las tiroides que favorecen la maduración ósea y cerebral y las hormonas sexuales que permitirán la maduración sexual en la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurdunaldiaz, bizitzako lehen urteaz eta nerabezaroaz ari gara. Estos perí­odos coinciden con el embarazo, el primer año de vida y la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

haurdunaldia, bizitzako lehen urtea eta nerabezaroa dira garai horiek. Estos perí­odos ocurren durante el embarazo, el primer año de vida y en la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Nerabezaroa haurtzaroa baino etapa zailagoa izango zen, noski. Supongo que la adolescencia debió de ser una etapa más dura que la infancia.

Materiala: Ezintasuna

Horregatik, nerbio-sistemaren mielinizazioari buruz (edo heltzeari buruz) aritu gaitezke, edo, pubertaroko hormona-sistemaren heltzeari buruz, zeinak nerabezaroaren sarrera adierazten baitu. Por ello se puede hablar de la mielinización (o maduración) del sistema nervioso o, por ejemplo, de la maduración del sistema hormonal en la pubertad, que marca su entrada en la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ez da komeni helduentzat diseinatutako uhala erabiltzea nerabezarora arte. No conviene utilizar un cinturón diseñado para adultos hasta la adolescencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haurtzaroan eta nerabezaroan osasuna prebenitzeko eta sustatzeko aditu taldeen arabera, ondorio hauek izaten dituzte istripuek: Según grupos de expertos en prevención y promoción de la salud en la infancia y la adolescencia*3) la incidencia de los accidentes es la siguiente:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ipuina eta nobela bereizi ohi dira, azkena bigarren haurtzaroko edo nerabezaroko haurrei zuzenduta egoten den arren. Habitualmente, se distingue entre el cuento y la novela, aunque esta última suele ir dirigida ya a la segunda infancia o la adolescencia.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hiru dimentsiotako puzzle konplexuak egiteko, eszenategiak eta egiturak eraikitzeko edo ahokatzeko piezak dituzten robot konplikatuak muntatzeko, nerabezaroan sartuta egon behar du haurrak, zailtasun-maila handia baitute. Realizar complejos puzzles tridimensionales, montajes de escenarios y estructuras o complicados robots con piezas de encaje, representan un grado de dificultad sólo superable una vez entrados en la adolescencia.

Materiala: Jolasaren metodologia

Garapen horrek aurrerapen handia izango du lateralizazioa finkatzen denean eta gorputz-alde baten erabilera nagusitzen denean, eta nerabezaroan osatuko da, gorputza eta mugimenduak erabat garatzen eta kontrolatzen dituenean. Este desarrollo tendrá un gran avance con el establecimiento de la lateralización y el predominio de la utilización de una parte del cuerpo sobre la otra y que se completará durante la adolescencia con el dominio y pleno desarrollo de su cuerpo y movimientos.

Materiala: Jolasaren metodologia

nerabezaro > adolescencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi gaixotasunak emakume gazteengan agertzen dira batez ere; anorexia menarkia igaro eta handik gutxira, eta bulimia, berriz, nerabezaroaren amaiera aldean. Ambas enfermedades aparecen, sobre todo, en mujeres jóvenes, la anorexia poco después de la menarquia y la bulimia más hacia el final de la adolescencia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Nerabezaroan: En la adolescencia:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Askoz ere ohikoagoa da haurtzaroan eta nerabezaroan, helduaroan baino. Es mucho más frecuente en la infancia y adolescencia que en la edad adulta.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Energia-balio handia dutenez, gomendagarria da haurtzaroan eta nerabezaroan hartzea, batez ere iraupen luzeko jarduera fisikoak eta kirola egiten direnean. Su elevado valor energético hace recomendable su consumo en la niñez y en la adolescencia, en especial durante la práctica de actividades fí­sicas de larga duración y en el deporte.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta