novela

1
nobela > novela (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
nobela eta ipuina novela y cuento

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ipuina eta nobela bereizi ohi dira, azkena bigarren haurtzaroko edo nerabezaroko haurrei zuzenduta egoten den arren. Habitualmente, se distingue entre el cuento y la novela, aunque esta última suele ir dirigida ya a la segunda infancia o la adolescencia.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nobela zein ipuina hainbat eratara sailkatu daitezke gaiaren arabera (fantastikoa, animaliena, abenturetakoa, etab.) edo jatorriaren arabera (herrikoia, epikoa, elezaharra, etab.). Tanto la novela como el cuento admiten diversas clasificaciones según su temática (fantástica, de animales, de aventuras, etc.) o según su origen (popular, épico, leyendas, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Nobelak irakurri behar dituzu, ez urtekariak". "Tienes que leer novelas en vez de leer anuarios".

Materiala: Ezintasuna

Nahiago dut los 40 principales entzun, nobela bat irakurri baino. Prefiero escuchar Los 40 Principales que leer una novela.

Materiala: Ezintasuna

Eta nobelak ez. Y las novelas no lo son.

Materiala: Ezintasuna

Gazteek ez dituzte nobelak irakurtzen, eta beharbada, nik ere horregatik ez ditut irakurtzen. Los jóvenes no leen novelas, y a lo mejor por eso yo tampoco las leo.

Materiala: Ezintasuna

eleberri > novela (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eleberriek ez didate ezer esaten. Las novelas no me dicen nada.

Materiala: Ezintasuna

Eta eleberriak? ¿Y novelas?

Materiala: Ezintasuna

Familietan eragina duten krisien gaineko sakontze-lana egingo dugu, eleberriak edo testuak irakurtzea abiapuntu hartuta. Se trata de hacer un trabajo de profundización respecto las crisis que afectan a la familia, a partir de la lectura de novelas o textos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aztertu filmak, marrazkiak, eleberriak, aldizkariak, prentsa eta abar, eta ikusi zer familia-mota ageri diren (saiatu hainbat kulturatako familiak bilatzen). Analizad pelí­culas, dibujos, novelas, revistas, prensa, etc. y averiguad que tipos de familia se presentan (intentad buscar familias de diferentes culturas).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

eleberri > novela (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gogoeta egin dezakegu erosleen azaletako ilustrazioek arreta erakartzeko duten garrantziari buruz: eleberrien bertsio zinematografikoak egiten dira maiz. Sobre la importancia de las ilustraciones de las portadas para captar la atención de los compradores, podemos hacer una reflexión: A menudo se hacen versiones cinematográficas de novelas.

Materiala: Irudia

Gidoilari edo zuzendari baten ideia izan daiteke, edo gizarte-mailako edo politikako gertaera baten ondorengoa, edo pertsonaia historikoan edo prentsako berri batean edo aurreko literatura-lan batean inspiratuta egon daiteke, (Jean Jaques Annaudek zuzendutako Arrosaren izena filmaren kasua da, Umberto Ecoren izen bereko eleberrian inspiratua). La idea puede ser tanto original de un guionista o director, como surgir de un suceso social o polí­tico, estar inspirada en un personaje histórico o una noticia de prensa, o en una obra literaria anterior (Es el caso de "El nombre de la Rosa", dirigida en 1986 por Jean Jaques Annaud, e inspirada en la novela homónima de Umberto Eco)

Materiala: Irudia

Aukeratu gustatu zaizun eleberri ezagun bat, eta aukeratu zeure estiloa, zure ustez eleberriak iradokitzen duena adierazteko. Elige alguna novela conocida que te haya gustado y elige un estilo propio para expresar en la portada lo que, a tu juicio, sugiere en contenido de la novela.

Materiala: Irudia