anemia Bilatu anemia testuinguru gehiagotan

1
Anemia duen paziente baten odol-frotisa.
Anemia duen paziente baten odol-frotisa.
anemia > anemia (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Burdinaren eskasiak anemia ferropenikoa sor dezake. Hori haurdunaldiaren azken hilabeteetan ohikoa izaten da. La falta de hierro puede provocar la anemia ferropénica, que es frecuente en los últimos meses de embarazo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eskasiak ezpainak lehortzea eta artesitzea eragiten du, begiak handitzea eta anemia arina. Su deficiencia provoca labios resecos y agrietados, ojos hinchados y anemia leve.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ugalketarako ezinbestekoa da, eta berezko abortuaren prebentziorako erabil daiteke. Gutxiegi izateak anemia, globulu gorrien suntsiketa eta muskuluak endekatzea ekar dezake. Es indispensable para la reproducción y previene el aborto espontáneo; su déficit también puede dar anemia, destrucción de los glóbulos rojos y degeneración muscular.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Anemia eta txantxarrak saihesten laguntzen du. Ayuda a prevenir la anemia y la caries.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nahiz eta emakumeak haurdunaldia erreserba ferropeniko onarekin hasi, batzuetan anemia iragankorrak gertatzen dira. Aunque la mujer inicie el embarazo con una buena reserva ferropénica, a veces se produce una anemia transitoria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gaur egun, anemiaren kasuan, burdina gehigarri moduan hartzeko gomendatzen da. Actualmente, sólo se recomienda un aporte de hierro en forma de suplemento en presencia de anemia.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

pisuaren galera, burdin urritasunagatiko anemia, nekea eta apetitu falta, bitamina-urritasunaren ondorioz sortutako ikusmen-asalduak, orbaintzen denbora asko behar duten zauriak, presioagatik agertzen diren ultzerak (proteina falta), hezurren haustura eta sendaketaren atzerapena, dementziak okerrera egitea, odoljarioak izateko joera eta abar. pérdida de peso, anemia por déficit de hierro, fatiga y falta de apetito, alteraciones visuales como consecuencia de déficit vitamí­nico, heridas que tardan en cicatrizar, aparición de úlceras por presión (falta de proteí­nas), fracturas óseas y retraso en la consolidación, empeoramiento de la demencia, facilidad de tener hemorragias, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

anemia > anemia (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Larruazala zurbil agertzen da hasieran (anemia, eritropoietina gabeziagatik), eta, ondoren, arre horixka. La piel aparece pálida (anemia por falta de eritropoyetina) en un principio y más tarde se vuelve pardo amarillenta.

Materiala: Anatomia

A) Anemia ferropenikoa; eritropoiesia urria da, organismoan burdina falta delako edo kantitatea murriztu delako. A) La anemia ferropénica, en la que la eritropoyesis es deficiente por una falta o disminución en los niveles de hierro del organismo.

Materiala: Anatomia

B) Anemia megaloblastikoa edo anemia galgarria; eritropoiesian, eritrozitoak ez dira behar bezala heltzen nukleoan. B) La anemia megaloblástica o anemia perniciosa, que se produce por una inadecuada maduración de los eritrocitos, a nivel nuclear, en la eritropoyesis.

Materiala: Anatomia

C) Anemia hemolitikoak. C) Anemias hemolí­ticas.

Materiala: Anatomia

Anemia-moten artean, hauek aipa ditzakegu: Entre los diferentes tipos de anemias podemos mencionar:

Materiala: Anatomia

Hematien gaixotasun ohikoenak anemiak dira, eta nahiko ohikoa da hori gure gizartean. Las enfermedades más tí­picas de los hematí­es son las anemias, relativamente frecuentes en nuestra sociedad.

Materiala: Anatomia

ANEMIA ANEMIA

Materiala: Anatomia

Anemiaren adierazpideak aldatu egiten dira pixka bat adinaren, aurretiazko osasun-egoeraren edo anemia ezartzeko azkartasunaren arabera, baina hauek oso ohikoak dira: Las manifestaciones de una anemia, aunque varían un poco dependiendo de la edad, el estado de salud previo o la rapidez con que se establezca, son bastante tí­picas:

Materiala: Anatomia

Burdinaren gabeziak anemia eragiten du. Su déficit provoca anemia.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eritrozito- eta leukozito-ekoizpena handitzen da, baita hemoglobina kantitatea ere, eta oso onuragarria anemia-kasuetan, zelulak oxigenatzeko eta immunitate-sistema hobetzeko. Aumento en la producción de eritrocitos y leucocitos, así­ como en la cantidad de hemoglobina, lo cual es notoriamente beneficioso en casos de anemia, para la oxigenación de las células y para mejorar el sistema inmunitario.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

anemia > anemia (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
ANEMIA SIDEROBLASTIKOA ANEMIA SIDEROBLíSTICA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ANEMIA HEMOLITIKOA ANEMIA HEMOLíTICA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ANEMIA APLASTIKOA ANEMIA APLíSTICA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemiak hauek eragiten ditu normalean: nekea, hotza jasateko ezintasuna, O2-aren faltarekin loturiko arazoak eta zurbiltasuna. La anemia en general causa fatiga, intolerancia al frí­o, trastornos relacionados con la falta de O2 y palidez.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemia-mota asko daude, baina ohikoenak hauek dira: Se diferencian gran variedad de anemias, aunque las más frecuentes son:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ANEMIA SIDEROBLASTIKOA: ANEMIA SIDEROBLíSTICA

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Anemia honetan, hematien forma aldatuta egoten da, eta aldaketa hori hauen ondorioz gertatu ohi da: mintzean dauden akatsak, hemoglobinaren akatsak edo entzima batzuen akatsak, parasitoak edo toxinak daudelako. En esta anemia los hematí­es suelen tener su forma alterada y ésta alteración suele deberse a fallos de la membrana, a defectos de la hemoglobina o a defectos de algunos encimas por la presencia de parásitos o de toxinas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixotasun hau eragiten duen arrazoia zein den ez dakigu, baina haren sorreran eragina duten faktore batzuk ezagutzen dira: faktore genetikoak, erradiazio jakin batzuen eraginpean denbora luzean egotea, substantzia kimiko batzuk eta immunitate-defentsak gutxitzea kasu gehienetan. Leuzemiak eragiten ditu: nekea, anemia, infekzioak bata bestearen atzetik, sintoma orokorrak, anorexia eta pisu-galera. Se desconoce la causa que produce esta alteración pero se conocen algunos factores que influyen en su formación, como, los factores genéticos, exposiciones prolongadas a determinadas radiaciones, algunas sustancias quí­micas y disminución de las defensas inmunitarias en la mayoría de los casos, la leucemia provoca; fatiga, anemia, infecciones continuas, sí­ntomas generales, anorexia y pérdida de peso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Lehenago anemia edo haurdunaldi asko izan dituzten emakumeei gomendatzen zaie burdin gehiago hartzea. Además se recomienda un aporte suplementario de hierro a las mujeres con antecedentes de anemia o de frecuentes embarazos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta