inflamabilidad Bilatu inflamabilidad testuinguru gehiagotan

1
sukoitasun > inflamabilidad (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taulan hau ere ikus daiteke: azetilenoa sukoitasun-tenperaturan adieraztea ez dela beharrezkoa, gasa baita, eta pirolisia (errekuntzarako gasa sortzea) ez da aplikagarria gasetan, horiek berez baitira gasak. En la tabla también se observa que la anotación del acetileno en temperatura de inflamabilidad no es necesaria, ya que este es un gas y la pirólisis (formación de gas para la combustión) no es aplicable a los gases, ya que de por sí­ estos ya son gases.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sukoitasunaren goi-muga (SGM): Lí­mite superior de inflamabilidad (LSI):

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer alde dago sukoitasunaren goiko mailaren eta dosado estekiometrikoaren artean? ¿Cuál es la diferencia entre el lí­mite superior de inflamabilidad y el dosado estequiométrico?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sukoitasunaren goi-muga hau da: El lí­mite superior de inflamabilidad es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sukoitasunaren goi-muga Lí­mite superior de inflamabilidad

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sukoitasunaren behe-muga Lí­mite inferior de inflamabilidad

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Sukoitasunaren behe-muga (SBM): Lí­mite inferior de inflamabilidad (LII):

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan