poro Bilatu poro testuinguru gehiagotan

1
poro > poro (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurraren erresistentzia handitu egiten da a) zuntzezko zatia handiagoa denean parenkimazko zatia baino ehun ahulak eratzen du parenkima eta b) paretak lodiak eta poroak oso txikiak direnean. º La resistencia de la madera aumenta: a) Donde prevalece la parte fibrosa y mengua la parte parenquimática, formada por un tejido débil, b) Donde hay paredes gruesas, con los poros muy pequeños.

Materiala: Egurraren teknologia

Ahokatzen ari garela, behin piezei kola eman eta gero, bata bestearen kontra igurtzi behar ditugu, kola hobeto sar dadin poroetan, eta kanpora irten dadin sobera dagoen kola. º Tratándose de acoplamientos, una vez dada la cola a las piezas, se restregarán una sobre otra, a fin de que la cola penetre mejor en los poros y expulse la cola sobrante.

Materiala: Egurraren teknologia

Tenperatura hortik beherakoa bada, berotu egin behar da junturaren gainazala, kola ondo sar dadin egurraren poroetan, eta ez dadin aglutina egur hotza ukitzen duenean. Por debajo de esta temperatura, hay que calentar la superficie de junta, para que la cola penetre bien en los poros de la madera y no se aglutine al contacto con la madera fría.

Materiala: Egurraren teknologia

Era berean, kalitate onekoa bada egurra, ur tanta bat isurtzen dugunean haren gainean, poroetan sartu ez eta bote egin behar du. Una gota de agua vertida sobre maderas de buena calidad debe rebotar, no penetrando en los poros.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestetik, itxurazko dentsitatea kalkulatzeko, hodiak eta poroak ere hartzen ditugu kontuan, eta oso aldakorra da, egurren hezetasun-mailaren araberakoa baita. Sin embargo, la aparenté, que comprende los vasos y poros de la madera, es muy variable, pues depende del grado de humedad de las maderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Distira eman behar badiogu egurrari eta bernizatu egin behar badugu, komeni da poroak ixtea edo estaltzea aurrez, berniz edo poro-estalgarri egokiak erabiliz. Si la superficie debe ir abrillantada y barnizada, conviene antes cerrar o tapar los poros, llenándolos con barnices o tapa-poros adecuados.

Materiala: Egurraren teknologia

poro > poro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horietan, oinetako hodi iraizle bakoitza poro baten bidez kanpora irekitzen da, eta bertatik kanporatzen da izerdia. En ellas, el conducto excretor de los pies se abren al exterior por un poro a través del cual se elimina el sudor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

iragazkian geratzen dira sarearen poroak baino handiagoak diren partikulak. el filtro retiene las partí­culas cuyo tamaño es superior al de los poros de la retí­cula.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bestalde, adsortzioa fenomeno fisikoa da. Fenomeno horren bidez, sare porotsuaren arteken barnean geratzen dira poroen diametroa baino txikiagoak diren partikulak, erakarpen elektrostatikoaren mekanismoen edo indar espezifikoen bidez. Por otra parte, la adsorción es un fenómeno fí­sico que consiste en retener en el interior de los canales de la red porosa partí­culas de tamaño inferior al diámetro de los poros por mecanismos de atracción electrostática o fuerzas especí­ficas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Poro-diametroa 0,22 m (edo txikiagoa) duen iragazki esteril batetik pasarazten da prestakina, aurrez esterilizatutako ontzi batera. Se realiza a través de un filtro estéril de diámetro de poro de 0,22 m (o menos) a un envase previamente esterilizado.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

poro > poro (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Poroak estaltzeko edo akaberak uzteko, asfaltozko geruza urtu arte berotu, eta estali beharreko poroetan edo pitzaduretan bota dezakegu brea-zorrotada. Para tapar poros o dejar acabados se puede calentar la tela hasta que la brea se deshaga y dirigir el chorro de brea derretida al sitio del poro o hendidura a taponar.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuan atxikitako tapakiak paletarekin ebaki behar ditugu ahal dela, paleta biribilduarekin, eta, masa lehortzen hasten denean, arrabota bustia pasatu ahal izango diegu, amaitu itxura emateko eta poroak desagerrarazteko. Hartara, masa ez da horren erraz hondatuko. Las tapas recibidas se recortan con la paleta -preferiblemente que sea una paleta redondeada-, una vez que empiece a secarse la masa se puede pasar un cepillo húmedo para dar la sensación de remate y eliminar poros, dificultando el posterior deterioro de la masa.

Materiala: Igeltserotza

Fintze-lanetarako plaunkaia oso moldaerraza da, eta aise tolesten da, igeltsua poroetatik erraz sartu ahal izateko (7. irudia). La llana de fino se amoldará con facilidad, doblándose hasta facilitar la introducción del yeso por los poros (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Masa oraindik bigun egonda ere gogortzen hasita dagonean, bustitako ur-arrabota pasatuko dugu junturetatik, poro guztiak ezabatu arte; gero, urez ihinztatuko ditugu junturak eta harriak, goiko ilaretatik hasi eta lurreraino jaitsita, harriak garbi eta junturak uniforme geratu arte. Con la masa tierna pero algo endurecida se pasará el cepillo de agua, húmedo, por las juntas hasta eliminar poros, después se asperjará agua sobre ellas y sobre las piedras empezando por las hiladas superiores y bajando hasta el suelo, hasta conseguir que las piedras queden limpias y las juntas uniformes.

Materiala: Igeltserotza

Lotunea lantzeko lehorregia badago, urez ihinztatuko dugu, ondoren talotxatu ahal izateko (11. irudia). Horretarako, talotxa leunki pasako dugu hormatal lehorrerantz (12. irudia), poro txiki bat ere geratzen ez den arte, eta kontuz jardungo dugu masa lehorraren gainean masa berriaren zatitxorik ez geratzeko. En el caso en el que esté demasiado seco para trabajarlo se asperjará agua para poder talocharlo (Fig. 11), llevando la talocha con suavidad en dirección a la parte del paño seca (Fig. 12), hasta que no quede ningún poro y evitando que nuevas partí­culas de masa solapen sobre lo seco.

Materiala: Igeltserotza

Tentuz pasa behar dugu talotxa hormataletik, mugimendu zirkularrak eginez (3. irudia). Poro guztiak estali behar ditugu talotxarekin, eta, beharrezkoa bada, masa-paletakada txikiak ere botako dizkiogu hormatalari. La talocha se ha de pasar con tiento por el paño, con movimientos circulares (Fig. 3), tapando todos los poros, echando pequeñas pelladas de masa si fuera necesario.

Materiala: Igeltserotza