hendidura

1
pitzadura > hendidura (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pitzadura edo harirako pitzadura periferikoak (ikusi 68. irudia). Zuhaitz osasuntsuengan sortzen dira, uzkurduraren edo lehortzearen ondorioz. Hendiduras o fendas periféricas (fig. 68). Se manifiestan en un árbol sano, a causa de la contracción o secado.

Materiala: Egurraren teknologia

bestela pitzadurak sorrarazten baititu egurraren uzkurdurak. De lo contrario, la contracción de la madera daría lugar a hendiduras.

Materiala: Egurraren teknologia

Kanpoaldetik barnealdera sortzen diren arrailek pitzadura dute izena, eta izozten eta hotzaldi latzen ondorio izaten dira. Cuando las grietas van de fuera adentro se llaman hendiduras, y son debidas a las heladas y a los frí­os rigurosos.

Materiala: Egurraren teknologia

68. irudia. Pitzadurak. Fig. 68 Hendiduras.

Materiala: Egurraren teknologia

Arkitekto zuzendariak baimena ematen badu aurrez, konpondu egin daitezke oholetan sortzen dira pitzadura txikiak. Horretarako, istinkatzeko produktuak edo egurraren tonu bereko masilla erabili behar dira, eta erretxinaz, seboz, argizariz, Espainiako zuriz eta egurraren tonu bereko hautsez prestatu behar dira. Previa autorización del Arquitecto-Director, podrán repararse las hendiduras de pequeña importancia producidas en las tablas, con productos de calafateo o masilla del tono de las maderas, preparados a base de resina, sebo, cera, blanco de España y el color que dé el tono, en

Materiala: Egurraren teknologia

Oholetan sortzen den pitzadura txikiren bat konpondu behar badugu, egurraren kolore bereko masilla erabili behar dugu eta, masilla prestatzeko, erretxina, argizaria, Espainiako zuria eta egurraren kolore bereko hautsa nahasi behar ditugu. Ondoren, ore homogeneoa egin behar dugu, eta bero dagoela bota behar dugu akatsa duen egur zatian. Si hay que reparar pequeñas hendiduras producidas en las tablas, se empleará masilla del color de la madera, la cual se prepara a base de resina, cera, blanco de España, y pojvo del color de la misma madera; todo ello se mezcla formando una pasta homogénea, y se aplica en caliente al lugar defectuoso.

Materiala: Egurraren teknologia