buru-larruazal Bilatu buru-larruazal testuinguru gehiagotan

1
Buru-larruazala.
Buru-larruazala.
buru-larruazal > cuero cabelludo (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Wood-en lanparak argi ultramorea emititzen du eta diagnosi-tresna izan daiteke pertsona batek larruazalean edo buru-larruazalean mikosia edo bakterio-infekzioa duen jakiteko. La lámpara de Wood emite luz ultravioleta y puede ser una herramienta de diagnóstico para determinar si una persona tiene una infección micótica o bacteriana en la piel o el cuero cabelludo.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Zuzenean eman daiteke, edo zeharka, aparatuaren eta buru-larruazalaren artean eskua ezarriz. Se puede aplicar directamente o de forma indirecta interponiendo la mano entre el aparato y el cuero cabelludo.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ilearen eta buru-larruazalaren analisiaren prozesuak bi zati ditu: El proceso de análisis del cabello y el cuero cabelludo consta de dos partes:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ilearen eta buru-larruazalaren azterketa. El examen del cuero cabelludo y del cabello.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bi prozedurak aldi berean edo txandakatuz egiten dira, osagarriak baitira; hau da, fitxa teknikoarekin hasiko gara, datu pertsonalak jasoz, ondoren elkarrizketa pertsonalarekin eta buru-larruazalaren eta ilearen azterketarekin jarraituko dugu eta, azkenik, emaitzak fitxa teknikoan jasoko ditugu. Ambos procedimientos se realizan al mismo tiempo o se van alternando, dado que se complementan; es decir, se comienza por la apertura de la ficha técnica, anotando los datos personales, y se continúa con la entrevista personal y el examen del cuero cabelludo y del cabello y por último, se anotan los resultados en la ficha técnica.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ilearen eta buru-larruazalaren garbiketa ile-apaindegi guztian ustez garrantzi txikiena duen lekuan egiten da. Batzuetan ez zaio eduki beharko lukeen garrantzirik ematen, kontuan hartuta burua garbitzeko konketan jartzen dela profesionala bezeroarekin lehen aldiz kontaktuan eta, liburu honetan esan dugunez, "lehen inpresioa da garrantzitsuena". El lavado del cabello y del cuero cabelludo se realiza en la zona que es considerada menos importante del conjunto de un salón de peluquería; y, a veces, no se le da la relevancia que debería ostentar teniendo en cuenta que, generalmente, es en el lavacabezas donde el profesional entra por primera vez en contacto directo con el cliente, y como hemos afirmado en este libro, "la primera

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Higiene-tratamenduari ekin aurretik, buru-larruazalaren eta ilearen egoera egiaztatuko da; beraz, bezeroaren beharrizanen araberako tratamendurik egokiena gomendatu beharko zaio, bai eta produktu kosmetikoen salmenta, etab. bultzatu ere. Antes del tratamiento de higiene se habrá comprobado el estado del cuero cabelludo y cabello; por tanto, se deberá recomendar el tratamiento más adecuado a las necesidades del cliente e, incluso, propiciar la venta de los productos cosméticos, etc.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Aztertu ilea eta buru-larruazala, aukeratu xerlo-mota (koloreztatzea edo koloregabetzea), hautatu teknika eta jaso bezeroaren fitxa teknikoan. Estudiar el cabello y el cuero cabelludo, y seleccionar el tipo de mechas (coloración o decoloración), elegir la técnica, y anotarlo en la ficha técnica del cliente.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ezinbestekoa da, halaber, ilearen eta buru-larruazalaren egoera egiaztatzea, eta produktua ez da ile kaltetu edo hondatu batean ezarriko, ez eta narritadurak edo zauriak dituen buru-larruazalean ere. Es imprescindible también comprobar el estado del cabello y del cuero cabelludo, no debiéndose aplicar el producto sobre un cabello dañado o castigado, ni sobre un cuero cabelludo que manifieste irritación o heridas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ongi behatu buru-larruazalaren egoera eta ilearena, ilean kolore-aldaketa iraunkorrak egiteko kosmetikoak erabiltzea eragozten duen alteraziorik ez dagoela ziurtatzeko. Observar con detalle el estado del cuero cabelludo y cabello, asegurándose de que no existe ninguna alteración que desaconseje la aplicación de los productos cosméticos para los cambios de color en el cabello.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko