kalkulu-orri Bilatu kalkulu-orri testuinguru gehiagotan

1
kalkulu-orri > hoja de cálculo (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kalkulu-orrien programetan: Programas de hojas de cálculo:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Bulego txiki baterako nahikoa ziren 640 kB, baina kalkulu-orrien erabiltzaile handienentzat ez zen nahikoa. Para una pequeña oficina, 640 KB eran suficientes, pero para los grandes usuarios de las hojas de cálculo no había suficiente memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Konfiguratutako kalkulu-orrira nola sartu Acceso a la Hoja de Cálculo configurado

Materiala: SCADA sistemak

Nahi dugun Access Name definitu eta hautatu dugunean (bat baino gehiago izan ditzakegu), kalkulu-orriaren barruan dauden datuen jatorria zehaztu behar da (erabiltzen ari garen Excel bertsioaren formatu normalean. Definido y seleccionado el Access Name que interese (podríamos tener más de uno), en Item, se especifica el origen de los datos dentro de la hoja de cálculo (En el formato normal de la versión de Excel que estemos utilizando.

Materiala: SCADA sistemak

InTouch programako Itemaren eta kalkulu-orriaren arteko korrespondentzia" target="_blank">korrespondentzia" target="_blank">korrespondentzia" target="_blank">korrespondentzia Correspondencia entre el Item de InTouch y la Hoja de Cálculo

Materiala: SCADA sistemak

Aplikazioa abian jartzeko, gomendagarria da sartuko garen kalkulu-orria aurrez irekita izatea eta, gero, Scadako aplikazioa exekutatzea. Para poner en marcha la aplicación, es recomendable tener abierta con anterioridad la hoja de cálculo a la que accederemos y, a continuación, ejecutar la aplicación del Scada.

Materiala: SCADA sistemak

Oraingo honetan, Scadako MAILA aldagaia kalkulu-orri baten bistaratuko dugu (aplikazio praktikoagoa izango litzateke instalazio bateko doiketen balio batzuk aurkeztea Excel orri baten; horrek egindako doiketekin formulario bat inprimatzeko balioko luke). En este caso visualizaremos la variable NIVEL, del Scada, en una hoja de cálculo (una aplicación más práctica podría ser la presentación de una serie de valores de ajustes de una instalación en una variable NIVEL, del Scada, en una hoja" target="_blank">variable NIVEL, del Scada, en una hoja de Excel, que serviría para imprimir un formulario con los ajustes realizados)

Materiala: SCADA sistemak

Honela geratuko litzateke irakurtzeko agindua, kalkulu-orritik: La orden de lectura desde la hoja de cálculo quedaría:

Materiala: SCADA sistemak

Kalkulu-orrian, honela geratuko litzateke gelaxkako formula: En la hoja de cálculo, la fórmula de la celda quedaría:

Materiala: SCADA sistemak

InTouchera nola sartu kalkulu-orritik Acceso a InTouch desde la Hoja de Cálculo

Materiala: SCADA sistemak