contorno

1
ingerada > contorno (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzio espezifiko bat aktibatuta dagoenean, laukiaren ingeradak nabarmenduko dira edo distira egingo dute. Cuando una función especí­ifica está activada, los contornos del recuadro resaltan o brillan.

Materiala: Soinu profesionala

Baina bunbuiloaren ingerada, batzuetan, ez da laua, eta haren formek pertsonaien aldartea azal dezakete, baita ekintza zehatzak edo hitz egiteko baldintzak ere. Pero a veces, el contorno del globo no es liso y su forma puede explicar los estados de ánimo del personaje, acciones concretas, o las condiciones de locución.

Materiala: Irudia

Ingerada. El contorno.

Materiala: Irudia

O Horietako lehena ingerada da, hots, figura atzealdetik banatzen duen trazua bolumen-efektua sortzeko. O El primero de ellos es el contorno, esto es, el trazo que separa a la figura del fondo con la intención de crear un efecto de volumen.

Materiala: Irudia

Pertsonaien ingerada: mugimendua irudikatzen duten marrazki gakoetan funtsezkoa da pertsonaia bizidunak hartzen dituen silueta eta ingerada zehaztea. Contorno de personajes: En los dibujos clave que representan un movimiento es esencial definir la silueta y el contorno que adapta el personaje animado.

Materiala: Irudia

Ingeradek akzioaren adierazkortasun osoa hartzen dute. Los contornos captan toda la expresividad de la acción.

Materiala: Irudia

Objektuen bolumenaren simulazioa: animazio-egileak marrazkiak eta ingeradak erabili ohi ditu bizitza errealean bolumena duten objektuak eta pertsonaiak islatzeko. Simulación del volumen de los objetos: Generalmente el animador utiliza dibujos y contornos para reflejar objetos y personaje que en la vida real tienen volumen.

Materiala: Irudia

Marrak objektu oso bat, objektu baten ingerada irudika dezake, edo, bestela, betegarriak sortzeko erabil daiteke, marrazturiko gainazalari argi-intentsitate handia eman diezaion; halaxe sortzen da kontrastearen narrazio-efektua. Ella misma puede representar un objeto completo, el contorno de un objeto o bien, se puede utilizar para crear el relleno, que dé más intensidad luminosa a una superficie dibujada y de esa forma crea el efecto narrativo del contraste.

Materiala: Irudia

Pertsonaien diskurtsoa testu- edo ikono-elementu gisa duen ingerada bakartu bat da bunbuiloa. El globo es un contorno aislado que contiene el discurso de los personajes en forma de texto o elementos icónicos.

Materiala: Irudia

Irudiaren definizioa baina, txikiagoa da, eta pertsonaren ingeradak lausotu egiten dira. Sin embargo, sufrimos una menor definición de la imagen y los contornos de la persona se difuminan.

Materiala: Irudia