contorno

1
ingerada > contorno (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtzio espezifiko bat aktibatuta dagoenean, laukiaren ingeradak nabarmenduko dira edo distira egingo dute. Cuando una función especí­ifica está activada, los contornos del recuadro resaltan o brillan.

Materiala: Soinu profesionala

Baina bunbuiloaren ingerada, batzuetan, ez da laua, eta haren formek pertsonaien aldartea azal dezakete, baita ekintza zehatzak edo hitz egiteko baldintzak ere. Pero a veces, el contorno del globo no es liso y su forma puede explicar los estados de ánimo del personaje, acciones concretas, o las condiciones de locución.

Materiala: Irudia

Ingerada. El contorno.

Materiala: Irudia

O Horietako lehena ingerada da, hots, figura atzealdetik banatzen duen trazua bolumen-efektua sortzeko. O El primero de ellos es el contorno, esto es, el trazo que separa a la figura del fondo con la intención de crear un efecto de volumen.

Materiala: Irudia

Pertsonaien ingerada: mugimendua irudikatzen duten marrazki gakoetan funtsezkoa da pertsonaia bizidunak hartzen dituen silueta eta ingerada zehaztea. Contorno de personajes: En los dibujos clave que representan un movimiento es esencial definir la silueta y el contorno que adapta el personaje animado.

Materiala: Irudia

Ingeradek akzioaren adierazkortasun osoa hartzen dute. Los contornos captan toda la expresividad de la acción.

Materiala: Irudia

Objektuen bolumenaren simulazioa: animazio-egileak marrazkiak eta ingeradak erabili ohi ditu bizitza errealean bolumena duten objektuak eta pertsonaiak islatzeko. Simulación del volumen de los objetos: Generalmente el animador utiliza dibujos y contornos para reflejar objetos y personaje que en la vida real tienen volumen.

Materiala: Irudia

Marrak objektu oso bat, objektu baten ingerada irudika dezake, edo, bestela, betegarriak sortzeko erabil daiteke, marrazturiko gainazalari argi-intentsitate handia eman diezaion; halaxe sortzen da kontrastearen narrazio-efektua. Ella misma puede representar un objeto completo, el contorno de un objeto o bien, se puede utilizar para crear el relleno, que dé más intensidad luminosa a una superficie dibujada y de esa forma crea el efecto narrativo del contraste.

Materiala: Irudia

Pertsonaien diskurtsoa testu- edo ikono-elementu gisa duen ingerada bakartu bat da bunbuiloa. El globo es un contorno aislado que contiene el discurso de los personajes en forma de texto o elementos icónicos.

Materiala: Irudia

Irudiaren definizioa baina, txikiagoa da, eta pertsonaren ingeradak lausotu egiten dira. Sin embargo, sufrimos una menor definición de la imagen y los contornos de la persona se difuminan.

Materiala: Irudia

ingerada > contorno (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahal den neurrian ezkutuko lerroak saihestu beharko dira; gutxi badira, argigarriak izan daitezke ingerada bat argitzeko, baina, ugarituz gero, nahasgarriak dira. Se deberán evitar, en lo posible, las líneas ocultas, que cuando son escasas pueden aclarar un contorno pero cuando proliferan crean confusión.

Materiala: Krokizazioa

Hala, ezkutuko ingerada edo ertzak ahal diren gutxienak izango dira. De este modo, el número de contornos o aristas ocultas será mínimo.

Materiala: Krokizazioa

Ageriko ertzak eta ingeradak irudikatzeko erabiltzen dira. Se emplean para representar aristas y contornos vistos.

Materiala: Krokizazioa

Ingeradak gainazal zilindriko edo konikoen muga-sortzaileek, gainazal esferikoen muga-zirkunferentziek eta gainazal toriko baten muga-arkuek zehazten dituzte. Los contornos los determinan las generatrices límite de las superficies cilindricas o cónicas, la circunferencia límite de las superficies esféricas y los arcos límite de una superficie tórica.

Materiala: Krokizazioa

Bata zein bestea erabiltzen dira behatzailearentzat ezkutuan geratzen diren ertz eta ingeradak irudikatzeko hori gertatzen den bistan edo bistetan (23. irudia . Una u otra se utilizan indistintamente para representar aristas y contornos ocultos para el observador en la vista o vistas en las que esto ocurra(Fig. 23).

Materiala: Krokizazioa

Ingerada-sortzaileak Generatrices de contorno

Materiala: Krokizazioa

Ezkutuko ingeradak Contornos ocultos

Materiala: Krokizazioa

• Ageriko ertz baten eta ezkutuko ertz edo ingerada baten artean hiru kasu. Arista vista con arista o contorno oculto: tres casos.

Materiala: Krokizazioa

• Ageriko ertz edo ingerada baten eta 90°-ko biribiltzeei dagokien itxurazko ertz baten artean lau kasu. Arista o contorno visto con arista ficticia vista, correspondiente a redondeos de 90°: cuatro casos.

Materiala: Krokizazioa

• Ezkutuko ertz edo ingerada baten eta biraketa-ardatz baten artean hiru kasu. Arista o contorno oculto con eje de revolución tres casos.

Materiala: Krokizazioa